NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící v katedrále slavili sv. Václava i výročí spojená s diecézí

By Publikováno 28. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

(FOTO) Ve zcela zaplněné katedrále věřící ve čtvrtek 28. září 2017 oslavili svátek sv. Václava, patrona tohoto chrámu i celé diecéze, a spolu s ním také pouť veřejných činitelů. Zároveň si připomněli dvě významná výročí: 240 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a 25 let od jmenování arcibiskupa Jana Graubnera do čela arcidiecéze.

Slavnostní atmosféru bohoslužby, kterou celebroval arcibiskup Graubner společně s emeritním pomocným biskupem Josefem Hrdličkou a sedmnácti kněžími, dotvořil také početný zástup ministrantů. Ti se v katedrále shromáždili, aby zde mší svatou zahájili florbalový turnaj o pohár sv. Václava.

Arcibiskup Graubner ve své homilii připomněl duchovní spojení věřících v Olomouci s poutníky, kteří ve stejnou dobu slavili sv. Václava při národní pouti ve Staré Boleslavi. „S vděčností hledíme na moudrého vládce naší země, který přes tisíc let vládne spolu s Kristem v nebeské slávě. Jeho prosíme o přímluvu za vládce našich časů, aby jako on hledali skutečnou moudrost,“ řekl poté a pokračoval: „Kéž svatý Václav vyprosí našim politikům moudrost, aby hledali skutečné dobro společnosti. Kéž vyprosí všem voličům dar moudrosti při rozhodování, komu svěřit důvěru. Kéž vyprosí veřejným činitelům, aby dokázali spojit rodinný život s životem veřejným a pečovali o své rodiny, a tak mohli být druhým příkladem.“

Zmínil poté i dvě výše uvedená výročí, která si věřící olomoucké arcidiecéze v tento ten připomínali, a ve vzpomínkách se vrátil k okamžikům, kdy se ujímal arcibiskupského úřadu. „Řekl jsem tehdy, že spolu se svými spolupracovníky a s vámi se všemi chci být stále více zahleděný do krásy Božího města; chci se dívat na Boží plány a realisticky hodnotit současný stav stavby na tomto kousku staveniště, kterým je diecéze. Ptal jsem se věřících, zda chtějí pracovat na svém vlastním posvěcení a nasadit se pro budování Božího království na zemi, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Katedrálou zahřměl souhlas, který byl pro mne velkým povzbuzením.“

Ačkoli by podle olomouckého arcibiskupa bylo možné zpytovat svědomí a dělat inventuru splněných úkolů, je zároveň mnoho důvodů k vděčnosti. Výročí však nevedou jen k pohledu zpět, ale také dopředu, do budoucnosti. „Tato země bude mít skvělou budoucnost, jestli se svatost stane programovým heslem každého z nás,“ uvedl arcibiskup Graubner a dodal: „Lidé jsou natolik svatí, nakolik vpustí Boha do svého života, nakolik mu důvěřují a nechají se jím vést. V tom vidím jasný úkol pro čas, který máme před sebou.“

Lékem na řadu neduhů společnosti může být podle něj nezištná služba lásky. „Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, přibude dětí a dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času,“ zdůraznil arcibiskup Graubner a své kázání uzavřel slovy: „Kéž svatý Václav vyprosí svým ctitelům odvahu otevřít se Bohu lásky a nezištnou službou budovat svatováclavský národ jako lid plný naděje.“ (plné znění homilie zde)

Fotogalerie (Pavel Langer, Člověk a víra)