NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel P. Jozef Berec

By Publikováno 27. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 25. září 2017 zemřel na Slovensku ve věku 90 let P. Jozef Berec, misionář Společnosti Božího slova a dlouholetý duchovní správce farnosti Valašská Polanka. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 29. září při mši svaté od 13.00 v Nitře na Kalvárii. Poté bude jeho tělo uloženo na hřbitově sv. Cyrila a Metoděje v Nitře.

P. Jozef Berec, SVD se narodil 9. prosince 1926 ve slovenské Nitrici. Do postulátu Společnosti Božího slova vstoupil v březnu roku 1946, noviciát absolvoval v Spišském Štiavniku a první sliby složil 8. září 1948. Po noviciátě nastoupil základní vojenskou službu, během níž ho zastihla také likvidace řeholních řádů a společenství komunistickým režimem.

Po ukončení vojenské služby se proto vrátil do svého rodiště a pracoval jako krejčí, zároveň si postupně doplnil vzdělání, aby mohl vstoupit do semináře. Studia na bohoslovecké fakultě v Olomouci zahájil v roce 1968, kněžské svěcení přijal 1. července 1972.

Působil postupně v Bílovicích u Uherského Hradiště, v Lešné u Valašského Meziříčí a v letech 1975 – 2013 ve Valašské Polance.

Od března roku 2013 žil v Misijním domě v Nitře na Kalvárii.

Parte ke stažení zde