NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Šumicích mají nové pastorační centrum

By Publikováno 22. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Generální vikář Mons. Josef Nuzík v neděli 17. září 2017 požehnal a otevřel nové pastorační centrum v Šumicích na Uherskobrodsku. Objekt, jehož oprava probíhala od roku 2010 a doposud vyšla na 2,7 milionu Kč, bude sloužit nejen farnosti, ale celé obci.

Po roce 1989 byl původnímu majiteli, Římskokatolické farnosti Šumice, kromě jiného navrácen majetek nacházející se v areálu fary, tělocvična umístěna severně a víceúčelový objekt umístěný západně od fary. Oba objekty byly předtím užívány státními organizacemi k různým účelům: jako tělocvična, mateřská škola, školní družina, lékařské ordinace nebo skladovací prostory.

Neutěšený technický stav budovy situované západně od fary nenechal věřící v klidu. Zrodil se plán přebudovat objekt na klubovnu – pastorační centrum ke konání různých duchovních a kulturně společenských akcí ve farnosti.

Rekonstrukce začala v roce 2010, kdy byla zpracována technická dokumentace a geometrický plán pro vyznačení budovy a rozdělení pozemků v areálu fary. Současně byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci budovy č. p. 389 pro účely farní klubovny v Šumicích. Stavební povolení bylo vydáno v dubnu 2011.

V období let 2011 až 2013 se realizovaly demoliční práce, odvlhčení zdiva, nová hydroizolace, nad částí objektu i nová střecha a stropy. Byly vyzděny nové příčky a část obvodové zdi ve vstupu, dále byly provedeny vnitřní instalace.

V roce 2014 a 2015 byla osazena nová okna, provedeny nové omítky a sádrokartonové obklady stropů a zdí. Sociální zařízení byla vybavena zařizovacími předměty a ve všech prostorech kromě vstupu byly realizovány lité podlahy.

V roce 2016 byla stavebně dokončena a vybavena nábytkem malá klubovna, byly provedeny výmalby ve velké klubovně, sociálních zařízeních a kuchyni. Koncem roku byly pořízeny stoly a židle do velké klubovny.

V roce 2017 byl dokončen vstup do pastoračního centra, schodiště na jižní i severní straně. Dále byly ve stavbě osazeny veškeré dveře, osvětlovací tělesa, byla nainstalována kuchyňská linka včetně spotřebičů a provedeno zateplení jižní obvodové zdi.

Organizaci výstavby zajišťovali Luboš Velecký a Stanislav Šejdr, stavební práce byly prováděny dodavatelskými firmami i svépomocně. Doposud proinvestovaná částka činí celkem 2,7 milionu Kč. Kvůli nedostatku prostředků farnost několikrát požádala stavební úřad o prodloužení termínu pro dokončení stavby, konečný termín je stanoven na 31. prosince 2017.

Děkujeme všem, kteří tento záměr jakoukoli finanční částkou podpořili, a taky všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a realizace stavby. Bez vás by se to nikdy nepodařilo! I když ještě nemůžeme říci „Máme hotovo!“, můžeme říci „Děkujeme ti, Bože, za všechno a prosíme o požehnání!“

P. Jan Lisowski, farář v Šumicích