NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově slavilo 25. výročí

By Publikováno 21. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V pátek 15. září 2017, symbolicky v předvečer svátku sv. Ludmily a církevního školství, oslavilo prostějovské Cyrilometodějské gymnázium čtvrtstoletí svého trvání. Mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže celebroval generální vikář Mons. Josef Nuzík a po ní se na náměstí uskutečnil program s hudbou, zpěvem i mluveným slovem a představily se i některé školní předměty.

Myšlenka zřídit církevní střední školu v Prostějově vznikla brzy po pádu komunismu v hlavách několika představitelů tehdejšího veřejného života a přes počáteční nesnáze především s nedostatkem výukových prostor a stabilního pedagogického sboru se výuka rozběhla a první studenti mohli začít vytvářet tu osobitou atmosféru církevní školy, která v Prostějově citelně chyběla. Postupem let dostala škola svou budovu, rozšířila se o mateřskou školu a v minulém roce za výrazné pomoci a pochopení zřizovatele, Arcibiskupství olomouckého, mohla své pole působnosti zvětšit o základní školu, která sídlí v nově zrekonstruované sousední budově.

Měli jsme tedy při jubilejních oslavách zač děkovat Bohu i všem, kteří naši školu pomáhali budovat a stále pomáhají držet její vysokou kvalitu. Proto také oslavy nemohly začít jinak než slavnostní děkovnou mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Jsme rádi, že naše pozvání přijal Mons. Josef Nuzík, který v promluvě vzpomněl 15. září – svátek P. Marie Bolestné a v tom podobenství, že v každé bolesti si můžeme uvědomit cenu radosti. Na mši svatou přišly i děti z mateřské školy a předaly otci Josefovi „vlastní“ srdíčka. Mši koncelebrovali P. Petr Bulvas, děkan prostějovského děkanátu, P. Aleš Vrzala spolu se salesiány P. Pavlem Čápem, P. Pavlem Cahou, P. Josefem Glogarem, P. Antonínem Pražanem a školním kaplanem P. Petrem Matulou. Mše a následného programu se zúčastnili také ředitelé a zástupci jiných církevních škol.

Po mši svaté se na prostějovském náměstí rozezněla hudba, zpěvy i mluvené slovo v komponovaném odpoledni s ukázkami činnosti školních kroužků. Vystoupil pěvecký sbor, schola, kapela, dramatický kroužek, kroužek historického šermu i kroužek francouzského divadla. Kolem podia bylo rozmístěno několik stanovišť, kde mohly děti nejen naší školy, ale všechny, které „šly kolem“, plnit drobné úkoly z různých „předmětů“ – fyzika, chemie, historie nebo tělocvik – a za splnění čekala na děti sladká mražená odměna. Na závěr jsme s pomocí všech vypustili téměř 300 balónků v barvách loga školy (zelená, žlutá, červená) a odpočítali dvacet pět let. Bohu díky.

Jitka Hubáčková, foto archív CMG