NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektor Božího slova a práce s Biblí

By Publikováno 20. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

Setkání lektorů Božího slova v Olomouci se uskuteční již popatnácté, a to v sobotu 21. října 2017 od 10 do 15 hod. v sále kurie na Biskupském nám. 2. Účastníci se při něm seznámí s tím, jak lépe pracovat s Biblí; setkání povede ředitel Českého katolického biblického díla P. Petr Chalupa.

V programu lektorských setkání byly během posledních let zařazeny návštěvy významných kulturních a duchovních míst, jako např. katedrály sv. Václava, Arcibiskupského paláce, kostelů sv. Michala a sv. Mořice nebo minulý rok Arcidiecézního muzea.

Letos bude hlavním bodem programu seznámení se s tím, jak lépe pracovat s Biblí, pod vedením P. doc. Petra Chalupy, ThD., ředitele Českého katolického biblického díla. Ten také bude v katedrále sv. Václava celebrovat mši svatou v rámci setkání.

Po bohoslužbě a občerstvení bude stejně jako v předešlých letech dán prostor rozhovorům týkajícím se lektorské služby: příprava lektora, lektorská společenství, představení webových stránek www.kulturaslova.cz a nahrávek textů nedělního čtení, jejichž poslech tyto stránky nabízejí, a také příprava lektora prostřednictvím poslechu nahrávek.

Olomoucké setkání lektorů je jako vždy nabízeno všem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti potřebné pro službu lektora Božího slova a mají zájem být ku pomoci dalším lektorům ve svých farnostech.

Kdo se chce tedy zúčastnit 15. setkání lektorů v Olomouci v sobotu 21. října, přihlaste se na adrese pavlikova@arcibol.cz do 16. října. Pokud by se také našel někdo, kdo by chtěl přijet o něco dříve a pomohl s chystáním občerstvení, bude vítanou pomocí. Více informaci najdete na www.kulturaslova.cz.