NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium zahájilo školní rok v nově zrekonstruovaných prostorách

By Publikováno 13. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 4. září 2017 se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a učebny se zaplnily studenty společně s jejich třídními učiteli. Kromě mše svaté doplnilo program slavnostního dne také žehnání nově zrekonstruovaných prostor domova mládeže.

Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slavnostní mši svatou olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě zdůraznil, že důležité nejsou pouze známky a vědomosti, ale to, jací skutečně jsme a zda ve svém životě usilujeme o moudrost. Popřál všem přítomným úspěšné vykročení do nového školního roku a hodně Božího požehnání ve studiu. V závěru ředitel školy Jan Košárek poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu a zdárném ukončení rozsáhlé rekonstrukce na Domově mládeže AG.

Po mši svaté arcibiskup Jan Graubner požehnal před budovou školy nové devítimístné auto, které bude sloužit k přepravě studentů i zaměstnanců v rámci různých aktivit a akcí, které škola pořádá.

Poté se studenti i zaměstnanci školy přesunuli do nově zrekonstruovaných prostor domova mládeže, kde otec arcibiskup požehnal nové dřevěné kříže, které budou umístěny v každém studentském pokoji, a nový obraz sv. Stanislava Kostky – patrona studentské mládeže, kterému je zasvěcena i jedna z kaplí školy. Za zpěvu scholy otec arcibiskup procházel domovem mládeže a požehnal všechny nově opravené místnosti a pokoje.

Další z etap rekonstrukce gymnázia skončila, ale zdaleka nebyla etapou poslední. Nový vzhled postupně získají i učebny a další část domova mládeže.

(ag)

Fotogalerie (foto Iva Bekárková)