NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ze školního kaplana na pomocného biskupa

By Publikováno 11. 9. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Opravy tříd i personální změny provázely letní měsíce v olomoucké Církevní mateřské škole Ovečka. Tou největší změnou však byla ta, která proběhla na pozici školního kaplana: P. Antonín Štefek totiž v této úloze vystřídal Mons. Antonína Baslera, který byl počátkem července jmenován olomouckým pomocným biskupem.

Konec školního roku v Církevní MŠ Ovečka v Olomouci nebyl nikterak veselý. Školní kaplan P. Antonín Basler k 30. červnu 2017 ukončil své působení ve farnosti sv. Michala, a tím i na pozici školního kaplana v Ovečce. V tuto dobu začala mateřská škola i s úpravou podlah v původních dvou třídách a se zaškolováním nových učitelek, které od září 2017 nastoupily. Nová třetí třída, které byla zrekonstruovaná v září 2016, postrádala odhlučnění, proto během srpna došlo v části třídy k úpravě stropů. CMŠ se po svém pětiletém působení během prázdnin změnila od podlah ke stropům.

Poslední prázdninové týdny v Ovečce vrcholily pod dohledem nového školního kaplana P. Antonína Štefka, který se postupně přicházel seznamovat s personálem. Jelikož došlo k poměrně velké obměně i personálu, jako důležité se jevilo vytvoření nových vztahů mezi učitelkami. Duchovní podporu k výchovně vzdělávací práci učitelkám poskytl ve společném rozhovoru otec arcibiskup v den svých narozenin. Jak je Ovečka připravena na nový školní rok přišel zjistit i nově jmenovaný pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín, který školce požehnal. Přestože již nebude jejím školním kaplanem, bude i nadále oporou a duchovním vedením Ovečky, na jejímž založení se podílel.

1. září 2017 provoz v CMŠ nezačal s dětmi, ale mší svatou v Centru Alleti s P. Miroslavem Heroldem a následně i rekolekcí pedagogů, kterou si otec Miroslav připravil k významu a důležitosti poslání a služby učitelů v předškolních zařízeních a šíření evangelia prostřednictvím dětí do jejich rodin. Tím navázal na předchozí rozhovor učitelek s otcem arcibiskupem.

V pondělí 4. září se Ovečka zaplnila dětmi v téměř plném počtu. Hned ráno do školky zavítal školní kaplan P. Antonín Štefek, aby se seznámil s dětmi i rodiči a všem dal požehnání do nového školního roku. Do školky přišel i v dalších dnech na ranní modlitbu a při této příležitosti si také povídal a pohrál s dětmi. Děti z vyprávění od rodičů i učitelů vědí, že máme nyní dva Antoníny: bývalého, který bude mít biskupskou mitru a berlu jako sv. Mikuláš, a toho, který za námi chodí.

První týden proběhl podobně jako v minulých letech a celý chod s radostí sledoval i Mons. Antonín, který rovněž přislíbil celebrovat některou ze školkových mší, které i nadále budou v chrámu sv. Michala v Olomouci každý měsíc.

Ilona Hamplová, ředitelka