NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pozvánka k putování Vysočinou: Pěší pouť za umělce už pojedenácté

By Publikováno 15. 6. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Všem příznivcům putování a poznávání krásy světa vezdejšího, ve kterém se ukazuje sám Nejvyšší Tvůrce, je určena pozvánka k další Pěší pouti za umělce. Jedenáctý ročník poutě coby modlitby za umělce, ale i za každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření, povede od neděle 23. do soboty 29. července 2017 krajinou Českomoravské vysočiny: z Telče do Havlíčkova Brodu. Hosty doprovodného programu letos budou Marta Veselá Jirousová, Jiří Nohel a kapela Žalozpěv, Michalská gregoriánská schola a violista Pavel Březík.

„Snažit se čerpat krásu v maličkostech, chopit se každodenní krásy a nenechat si ji ujít,“ tak zní motto pouti, která se uskuteční už po jedenácté. Startovním místem bude letos kulturně i historicky významné město Telč. Odtud poutnická skupina vyrazí pěšky do Nové Říše, Jaroměřic nad Rokytnou, Třebíče a Tasova, odkud se přejede hromadnou dopravou do Polné a přes Petrkov a Svatý Kříž se dojde pěšky do Havlíčkova Brodu, cíle letošního putování.

Doprovodný program jednotlivých večerů bude věnován osobnostem uměleckého slova neodmyslitelně spjatým s Vysočinou: Josefu Florianovi, Janu Zahradníčkovi a Otokaru Březinovi, Jakubovi Demlovi a Bohuslavu Reynkovi, jejich potomkům a dalším, kteří s těmito osobnostmi vytvářeli vzájemné vztahy. Večery samozřejmě budou patřit také interpretaci poezie místních básníků. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se chtějí obeznámit s těmito významnými osobnostmi našeho národa a dobou, ve které žily. Hosty doprovodného programu letos budou Marta Veselá Jirousová, Jiří Nohel a kapela Žalozpěv, Michalská gregoriánská schola a violista Pavel Březík.

S dcerou básníka Ivana Jirouse a pravnučkou Josefa Floriana se setkáme hned první den v Telči ve farním kostele sv. Jakuba od 17.30. Představí Vysočinu jako kraj svého srdce a svět osobností slova tohoto kraje, ze kterého vyšla. Večer o básníkovi Janu Zahradníčkovi v Lidovém domě v Jaroměřicích od 19.00 hudebně a pěvecky doprovodí Jiří Nohel a kapela Žalozpěv. Ti se také přidají k programu o Jakubovi Demlovi v Tasově od 19.00 v kapli vedle kostela. Do Třebíče za poutníky přijede Svatomichalská gregoriánská schola a pod vedením Josefa Gerbricha budou zpívat při mši svaté. Večer potom zakončí violista Pavel Březík, člen Filharmonie B. Martinů Zlín, krátkým recitálem. Večerní doprovodné programy budou zahajovat a provázet doktorandka FF UP Jana Hajdová a historik Petr Fojtík. (Program pro veřejnost je k dispozici zde.)

Celá pouť a její program je nesen každodenní mší svatou a modlitbou během dne. Po celý týden bude skupinu provázet katolický kněz Jan Mach, farář z Lukova na Zlínsku. Stejně jako doprovodný program, tak i veškerý duchovní program nabízející kromě slavení mše svaté a modlitby také duchovní rozhovory a svátost smíření, je nabídkou účastníkům pouti, ze které si mohou vybrat podle svých potřeb a uvážení.

Poutnickou skupinu, čítající cca 20 lidí různých profesí i vyznání a zahrnující více generací, bude stejně jako v předešlých ročnících provázet vozidlo, které převáží všechna zavazadla a jiné potřebné věci. Řidič je zároveň šéfkuchařem připravujícím poutnické skupině jedno teplé jídlo denně.

Noclehy pro poutníky jsou domluveny v prostorách fary, kláštera, Lidového domu a Orlovny za použití vlastních karimatek a spacáků.

Propagační materiály pouti jsou ke stažení k dispozici zde. S veškerými dotazy je možné se obracet na hlavní organizátorku Pěší poutě za umělce Martinu Pavlíkovou: pavlikova@arcibol.cz, mobil: 603 977 711. Další informace: www.facebook.com/poutzaumelce.