NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lidé z ČR i zahraničí se seznamovali s farními evangelizačními buňkami

By Publikováno 12. 6. 2017 22 dubna, 2021 Aktuality

V Dolanech u Olomouce, v domě Komunity Blahoslavenství, proběhl od čtvrtka 8. června do neděle 11. června 2017 v pořadí již třetí seminář o Farních evangelizačních buňkách. Sjelo se na něj okolo sedmdesáti účastníků z farností Čech, Moravy i Slovenska – hlavně laici, ale nechybělo ani několik kněží, mezi nimi také několik řeckokatolických kněží z východního Slovenska.

Hlavními přednášejícími byli Enrico Massari z Itálie, dále P. Vojtěch Koukal a P. Kamil Obr. Svým povzbuzujícím svědectvím nás oslovili i zkušení členové již existujících buněk. Každý vzdělávací a formační blok programu byl uveden modlitbou chval a vzýváním Ducha svatého. Silně na nás zapůsobil modlitební večer, kdy jsme Ježíše prostřednictvím jeho Ducha pozvali do všech našich míst a farností, do míst kde žijeme, ke všem lidem a k našim kněžím, s nimiž se setkáváme a spolupracujeme.

A co nám seminář dal? Dozvěděli jsme se o nové formě evangelizace, která se inspirovala životem křesťanů v prvotní církvi. Tito křesťané se scházeli nejen v chrámě, ale i po domácnostech, kde prožívali a sdíleli svoji víru. K tomu zvali další lidi ze svého bezprostředního okolí. A řady křesťanů se tak rozrůstaly. Tak i my dnes jsme pocítili pozvání k této spoluzodpovědnosti za evangelizaci a růst církve, která nemá ležet jen na bedrech kněze. Vždyť i k nám jsou směřována Ježíšova slova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“. Nebo jak nám připomíná papež František, že máme být učedníky-misionáři.

A tak odjíždíme s nadějí, že nová evangelizace není pouhým slovem, ale může se uskutečnit v našem prostředí farností a to skrze nás.

Lucie Chytilová