NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Noci kostelů bude v arcidiecézi otevřeno přes 190 objektů

By Publikováno 10. 6. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Do Noci kostelů, která letos připadá na 9. června a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, se v olomoucké arcidiecézi zapojí deset církví a otevřeno bude celkem 192 kostelů, kaplí a modliteben. Podrobný program naleznete na webových stránkách www.nockostelu.cz, zde přinášíme výběr z nabídky zejména ve velkých městech.

V okrese Olomouc naleznou návštěvníci dveře otevřené u 44 kostelů v 16 městech a obcích: v Olomouci, Šternberku a Uničově, dále v Dolanech, Domašově nad Bystřicí, Hněvotíně, Horce nad Moravou, Cholině, Mladějovicích, Senici na Hané, Slatinicích, Štarnově, Tršicích, Ústíně, Velkém Újezdě a Vilémově. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 26 otevřených objektů. V katedrále sv. Václava začíná program již v 16.00 a nabídne akce pro menší děti, po celý večer je zároveň možné si kostel prohlédnout s výkladem průvodce a v nabídce je i koncert a komponovaný pořad slova a hudby. Slavnostní zahájení Noci kostelů ve městě Olomouci se uksuteční v Husově sboru od 18.00 za účasti představitelů místní samosprávy, zástupců pořádajících církví a dalších hostů, olomoucké arcibiskupství bude zastupovat arcibiskup Jan Graubner. Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala začíná v 18.00, 20.00 a 22.00, v mezičase si lze prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu (21.00). V kapucínském kostele Zvěstování Páně je v plánu povídání o rytířských turnajích (21.00) a na závěr se bratři rozloučí latinskými zpěvy. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. K dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben.

V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 6 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou v Klenovicích na Hané, Kostelci na Hané, Mostkovicích, Nezamyslicích, Plumlově a Víceměřicích. Fanfáry z věže v podání žesťového kvarteta a zvonění zvonů zahájí v rámci Noci kostelů v 19.00 prohlídky kostela sv. Jakuba v Kostelci na Hané. Na programu je zde mimo jiné koncert žáků místní ZUŠ (16.00), koncert prostějovské scholy Dejme toMu (19.30) nebo ztišení v záři svíček (21.00).

Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 14 kostelů a kaplí v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Jindřichově, Paršovicích, Troubkách a Týně nad Bečvou. V okresním městě to bude 5 objektů. V kostele sv. Michala na Šířavě si lze poslechnout koncert skupiny Boží Bang (19.15) nebo se seznámit s historií stavby (20.45). Kostel sv. Marie Magdalény v Předmostí zase zve na „příběh Máří Magdalény slovem, zpěvem, tancem“ (19.00) nebo na povídání o liturgických předmětech a oděvech (19.45). A v hranickém kostele Stětí sv. Jana Křtitele je mezi 20. a 21. hodinou připravena „Cesta manželů“, při které budou páry plnit drobné úkoly a při jejich plnění doputují do kostela Narození Panny Marie.

Celkem 21 kostelů a kaplí se otevře ve 14 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města jsou to dále Loštice, Štíty a Zábřeh, z obcí pak Bohdíkov, Hrabová, Lesnice, Libina, Moravičany, Postřelmov, Rapotín, Rohle, Ruda nad Moravou a Svébohov. Kostel sv. Matouše v Postřelmově se mimo jiné zaměří na židovství: v 18.00 nabídne besedu o životních příbězích a osudech šumperské židovské komunity (součástí programu je také výstavka na toto téma) a od 20.30 pak koncert šumperského pěveckého souboru Avonotaj, který se věnuje interpretaci židovské hudby.

V okrese Zlín bude otevřeno celkem 30 kostelů, kaplí a modliteben v 15 městech a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Luhačovicích, Otrokovicích, Slušovicích a Vizovicích a z obcí v Držkové, Fryštáku, Hvozdné, Lhotě u Malenovic, Lukově, Pohořelicích, Tečovicích, Velkém Ořechově, Vlčkové a Zádveřicích-Rakové. V okresním a zároveň krajském městě se otevře 12 objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba večer zahájí v 17.50 vyzvánění zvonů a ztišení před bohoslužbou, ta začne v 18.30. Po celý večer mohou návštěvníci získat požehnání od kněze nebo zapálit svíci na konkrétní úmysl. Program nabídne také čtení úryvku z Bible (19.30) a několik koncertů nebo svědectví bývalého narkomana a drogového dealera Petera Liptáka o jeho cestě ze závislosti. V Lukově bude k vidění kostýmovaný průvod od kostela sv. Josefa v obci na stejnojmenný hrad nebo vystoupení skupiny historického šermu a ve Slušovicích bude zase možné vystoupat k půdním prostorám, které jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého.

V okrese Kroměříž otevře své brány 17 objektů v celkem 7 městech a obcích: Kroměříži, Holešově, Hulíně a Chropyni a dále v Břestu, Kvasicích a Zlobicích. V samotné Kroměříži to bude celkem 10 kostelů, kaplí a modliteben. Vedle hlavních katolických kostelů (mezi nimi i kostela sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické léčebny) jde také o několik kaplí: v budově Arcibiskupského gymnázia nebo v klášterech sester sv. Kříže na Koperníkově ulici a sester vincentek na Malém Valu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hulíně-Záhlinicích je na 19. hodinu plánována přednáška na téma „Mešní víno“, v kroměřížském kostele sv. Mořice bude zase možné po celý večer sledovat krátké filmy z duchovního života. Na více místech také proběhnou vystoupení dětských hudebníků a zpěváků: děti z mateřské školy Mánesova 3880 se představí od 18.00 v kostele kostel sv. Mořice, tamtéž ve 20.00 začne vystoupení Mladé scholy. Dětský pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ zazpívá od 19.00 v kroměřížském kostele sv. Jana a žáci soukromé ZUŠ D–MUSIC se představí od 18.10 v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Do 17 kostelů či kaplí mohou návštěvníci zavítat v okrese Uherské Hradiště. Otevře se zde poutní bazilika na Velehradě, po dvou kostelech v Uherském Hradišti a Uherském Brodě a další sakrální objekty v Babicích, Bílovicích, Bojkovicích, Březolupech, Březové, Buchlovicích, Huštěnovicích, Jalubí, Kudlovicích, Kunovicích, Osvětimanech a Uherském Ostrohu.

20 církevních objektů se zájemcům otevře v okrese Vsetín. Kromě dvou kostelů v okresním městě to budou budovy v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí a dále v Brankách, Hošťálkové, Hovězí, Huslenkách, Karolince, Kelči, Lešné, Lidečku, Prostřední Bečvě, Střelné, Valašské Polance, Velké Lhotě a Zašové. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Brankách je od 20.15 plánována beseda s knězem nazvaná „Co jste chtěli vědět o Bohu a církvi a báli jste se zeptat“, v kostele sv. Kateřiny v Lidečku zase od 21.00 přednáška s praktickými ukázkami toho, jak lze využít moderní technologie k prohlubování víry. A kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné nabídne prohlídku „Od sklépka až po zvon“ s ochutnávkou mešních vín a výstupem na věž. Ve všech prostorách kostela jsou přitom připraveny zajímavé výstavy.

V té části okresu Svitavy, která leží na území arcidiecéze, se do Noci kostelů zapojuje 14 kostelů a dalších objektů: osm v okresním městě, tři v Moravské Třebové, po jednom v Hradci nad Svitavou a Městečku Trnávka a také poutní kostel na Kalvárii u Jaroměřic. Svitavský kostel Navštívení Panny Marie nabídne v 19.30 divadelní představení „Šťastný princ“ podle povídky, kterou napsal Oscar Wilde. Kostel sv. Josefa v Moravské Třebové zase zve na celovečerní program „Cesta za tajemstvími kláštera“ nebo na ochutnávky mešního vína a domácího piva vařeného v klášteře.

Celkem 5 kostelů se k akci přidá v okrese Hodonín: v Bzenci, Kyjově, Veselí nad Moravou a Vlkoši. Z okresu Vyškov, resp. té jeho části, která leží na území olomoucké arcidiecéze, se zapojí kostel Nanebevzetí Panny Marie a adventistická modlitebna ve Vyškově a také kostel sv. Jiljí ve Studnici. Otevřen bude i kostel sv. Josefa Kalasanského v Červené Vodě, která náleží do okresu Ústí nad Orlicí.

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část Olomouckého kraje (bez Jesenicka), celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí 192 objektů.

(gra)