NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na festivalu spojeném s P. Olejníkem zněly varhany

By Publikováno 9. 6. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 27. května 2017 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici konal Festival duchovní hudby „Chvalte Hospodina“ – hudební poselství P. J. Olejníka. Sedmý ročník festivalu, který vznikl po smrti tohoto významného kněze a skladatele liturgické hudby, byl tentokrát věnován varhanní hudbě. Pozvání přijali Vladimír Pavlík, Markéta Prokopovičová, Jan Gottwald, František Tomek a P. Jakub Vavrečka.

Vladimír Pavlík, absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, který je varhaníkem ve Velké Polomi a Dolní Lhotě u Ostravy, přednesl skladby N. Bruhnse: Preludium e moll, J. S. Bacha: chorál „Nun komm‘ der Heiden Heiland“ a F. Mendelssohna-Bartholdyho: Sonátu č. 2 c moll.

Markéta Prokopovičová, absolventka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchačka JAMU v Brně, přednesla skladby J. S. Bacha: Preludium a fugu h moll, A. Dvořáka: Biblickou píseň č.2, G. F. Händela: „Ombra mai fu“ z opery Xerxes a R. Schumana: Šest studií v kánonické formě č. 2. U skladeb A. Dvořáka a G. F. Händela doprovodila zpěv Františka Tomka, absolventa Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchače Fakulty umění Ostravské univerzity, který je současně varhaníkem a sbormistrem ve Velkém Újezdě.

Jan Gottwald, absolvent konzervatoře v Brně a v Ostravě (varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv), Masarykovy Univerzity v Brně (muzikologie), Univerzity Palackého v Olomouci (teologie) a řady mistrovských kurzů, který působí jako koncertní a chrámový varhaník, regenschori papežské basiliky minor na Svatém Kopečku u Olomouce, sbormistr, dirigent, hudební skladatel, pedagog a v neposlední řadě organolog olomoucké arcidiecéze, přednesl skladby F. Schmidta: mezihra Notre-Dame, Z. Fridricha: Tři varhanní preludia (k nedožitým 90. narozeninám tohoto významného olomouckého organologa a pedagoga) a vlastní varhanní improvizaci na skladbu „Svatý Michaeli“ od P. J. Olejníka.

Slavnostní mše svatá, kterou sloužil P. Jakub Vavrečka, doprovodil zpěvem Chrámový sbor Velká Bystřice. Mše svatá byla sloužena k Panně Marii, a proto při ní zazněly liturgické skladby z mariánských proprií (Panny Marie Karmelské, Panny Marie Královny a Panny Marie Růžencové), Česká mše z Andělské Hory a modlitba Zdrávas Královno od P. J. Olejníka.

Vladimír Pavlík, josefolejnik.cz