NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti AG převzali maturitní vysvědčení a putovali na Svatý Hostýn

By Publikováno 8. 6. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 5. června 2017, za krásného slunečného odpoledne, proběhlo ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Sešlo se zde celkem 91 studentů, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, 28 z nich dokonce s vyznamenáním.

Foto Iva BekárkováSlavnostní atmosféru podpořilo jak krásné vystoupení školního sboru AVE, tak přítomnost arcibiskupa Jana Graubnera, který v úvodu ke shromáždění promluvil. V jeho řeči i projevech ředitele Jana Košárka a bývalých třídních učitelů zazněla nejen reflexe doby strávené na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, ale i mnoho rad a připomenutí pro cestu budoucí, cestu absolventů naší školy. Za všechny můžeme zmínit snahu o užitečnost, či uplatnění znalostí a duchovních hodnot.

V závěru slavnostního ceremoniálu se absolventi v zastoupení Josefa Kvapilíka rozloučili a poděkovali nejenom vedení školy, ale i všem učitelům, vychovatelům, pastoračnímu centru a zaměstnancům školy.

Foto Josef KvapilíkPo předání maturitního vysvědčení na zámku sloužil arcibiskup Jan ve školní kapli Panny Marie mši svatou za maturanty, jejich rodiče a blízké. Poté vyšlo deset absolventů s jáhnem Janem Berkou na pěší děkovnou pouť z Kroměříže na Svatý Hostýn. Podle slov absolventů byla pouť místy náročná a namáhavá, ale krásná, prožitá s vděčností za přijaté dary v průběhu studia.

(Fotografie od Jaroslava Šafra z předávání vysvědčení a od Ivy Bekárkové ze mše svaté za maturanty.)

(ag)