NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noc kostelů a Charita: příběhy Domácí hospicové péče

By Publikováno 8. 6. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Příběhy, které psal život, zpestřené snímky Jindřicha Štreita. Takto přiblíží Domácí hospicovou péči Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) v kapli sv. Anny u dómu. V Kapli Božího milosrdenství (v ulici Křížkovského, kde ACHO sídlí) si lidé navíc poslechnou verše a zajímavé besedy o doprovázení na konci života. Noc kostelů se uskuteční v pátek 9. června 2017.

Kapli Božího milosrdenství, která je ukázkou současné církevní architektury, si mohou lidé prohlédnout od 18 do 23 hodin. V prostorách kaple mohou nejen rozjímat, ale účastnit se i besedy s ředitelem Hospice na Svatém Kopečku Jiřím Borikem (19 – 19.30 hodin). Po ní následuje krátké literární pásmo veršů (20.00 – 20.30 hodin). Autorky Ludmila Nováčková a Jitka Dobrovítovská se nechaly inspirovat chvílemi, které strávily u lůžek pacientů jako dobrovolnice. Ve 21 hodin přiblíží přítomným život jako „hru“ o dvou dějstvích prezident ACHO a duchovní Bohumír Vitásek.

Kaple sv. Anny u katedrály (dómu) sv. Václava bude otevřená veřejnosti také od 18 do 23 hodin. Prezentaci Charity s příběhy nejen těch, kteří se starali o své blízké na sklonku jejich života, si zájemci přečtou přímo v kostelních lavicích. Tam si prohlédnou i snímky Jindřicha Štreita, který svým osobitým způsobem zachytil objektivem fotoaparátu stáří ve své vší přirozenosti.

V chórové kapli dómu pak pracovníci Charity Olomouc poskytnou konkrétní informace o Domácí hospicové péči v Olomouci a okolí.

Mladá žena, která se doma starala o svou maminku na sklonku jejího života a prožila s ní chvíle náročné a zároveň naplněné hlubokým vztahem, řekla: „Po tom, co jsem s maminkou prožila, se už nebojím smrti.“

O letošní Noci kostelů Charita vzkazuje: jsme tady, abychom pomohli prožít vašim nejbližším závěr jejich života v láskyplném rodinném prostředí a Vám umožnili toto prostředí poskytnout.

Karolína Opatřilová, ACHO