NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Svatém Hostýně se uskutečnil seminář o kurzech Alfa

By Publikováno 9. 5. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Více než padesát laiků z celé republiky se o uplynulém víkendu zúčastnilo semináře o kurzech Alfa. V bohatém programu mluvili o svých zkušenostech s tímto evangelizačním kurzem MUDr. Marie Svatošová, P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, Radovan Voříšek a manželé Renata a Václav Hronovi. Součástí programu byly kromě zajímavých přednášek a workshopů také chvály, mše svaté a modlitební večer s přímluvnou modlitbou. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství.

Seminář zahájila přednáška Renaty Hronové, která společně se svým manželem koordinuje kurzy Alfa v naší zemi v katolickém prostředí. Poukázala na zajímavou skutečnost, že ačkoli se kurzy Alfa do naší země dostaly přes protestantská společenství, ukázalo se, že jsou v současné době velmi rozšířeným a oblíbeným nástrojem právě v katolických farnostech. MUDr. Marie Svatošová předala své zkušenosti s pořádáním kurzů Alfa ve své farnosti v Praze a poradila také praktické kroky jak s kurzem začít. Navázal na ni P. Kamil Obr z Rožnova pod Radhoštěm a představil metodiku pro pořádání kurzů Alfa pro mládež, která se mu velmi osvědčila také v přípravách pro biřmovance. Večer se všichni přítomní měli možnost zúčastnit modelového večera Alfy včetně slavnostní večeře a sdílení ve skupinkách.

V sobotu proběhly interaktivní workshopy pod vedením Ing. Radovana Voříška a Václava Hrona, které měly téma: Jak zlepšovat stávající kurzy alfa, jak zvát hledající na kurzy, jak oslovit lidi ve farnostech a motivovat je ke službě na Alfě. Následovala panelová diskuze, kde mohli účastníci semináře dostat odpovědi na otázky, které jim během přednášek vyvstávaly.

„Alfu jsme pořádali již podruhé, ale stále řešíme v týmu, zda kurz vedeme správně. Jestli by některé věci neměly být jinak. Např. když pořádáme víkend s Alfou, stále nevíme, jakou formu programu zvolit, jestli jednodenní nebo celé tři dny. Zajímalo nás také, jak pokračují jinde s lidmi po skončení kurzu. Dále pro nás bylo obohacující vzájemné sdílení zkušeností o přestávkách. Velmi nás tento víkend povzbudil,“ říká Sylva Odstrčilová z Fryštáku, která na seminář přijela společně se svým manželem.

P. Vojtěch Koukal z Dolan u Olomouce představil další metodicky zpracovanou evangelizační metodu, která se u nás úspěšně rozvíjí, a sice Farní evangelizační buňky. „Farní evangelizační buňky jsou jednou z možností, jak se mohou účastníci kurzů Alfa zapojit po jeho skončení do farního společenství. V naší farnosti máme s buňkami v návaznosti na alfu velmi dobrou zkušenost,“ uvádí P. Koukal.

Program semináře byl opravdu nabitý a účastníci si mohli zakoupit i metodické materiály pro pořádání kurzu.

Nedělní program zakončila mše svatá v bazilice a také příslib, že podobný seminář o kurzech Alfa se uskuteční i příští rok.

Zdroj: www.credonadacnifond.cz