NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Letošní sezóna Otevřených bran byla zahájena za účasti i arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 4. 5. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Koncertem v chrámu sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti byla za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a krajského radního Miroslava Kašného v úterý 2. května 2017 slavnostně zahájena devátá sezóna projektu Otevřené brány ve Zlínském kraji. Představitele měst, obcí i jednotlivých farností, přítomné krajské zastupitele a návštěvníky z řad veřejnosti přivítal ve svém domovském kostele uherskohradišťský děkan P. Josef Říha.

Hejtman Jiří Čunek při zahájení koncertu řekl: „Převzít záštitu nad touto akcí je příjemné, protože je to akce bohulibá, která těm, kdo kostely běžně nenavštěvují, poskytuje příležitost k určitému vysvětlení pojmů naší kultury ovlivněné křesťanstvím.“ Hejtman Jiří Čunek vyjádřil názor, že v době sílící islamizace si lidé často kladou otázky, jaký bude další vývoj Evropy, a třeba právě projekty, jako jsou Otevřené brány, můžou napomoci k tomu, abychom si vážili naší kultury.

Arcibiskup Jan Graubner vyslovil prosbu o požehnání projektu a všem, kdo se na něm podílejí. „Dříve bývalo běžné, že kostely byly otevřené, ale doba se změnila a i v těchto posvátných místech se začalo krást. Musely se tedy začít zamykat. Jsem rád, že alespoň v některých chrámech zůstává možnost vejít a dopřát si možnost zklidnění. Přál bych si, aby i ti, kdo nepřicházejí kvůli modlitbě, zažili dotyk něčeho krásného,“ řekl Jan Graubner.

To, že jsou Otevřené brány založené na spolupráci měst, obcí, farností, Zlínského kraje a dalších partnerů, vyzdvihl radní pro kulturu a spolupráci s církvemi Miroslav Kašný, který je garantem projektu. „Zlatá nit setkávání a spolupráce je přítomna v celém tomto projektu a mám radost, že se od něj odvíjejí i doprovodné kulturní iniciativy,“ uvedl Miroslav Kašný.

Přítomni byli i další členové Rady Zlínského kraje: Michaela Blahová a Jan Pijáček. Za město vyzdvihl význam a přínos Otevřených bran místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec.

Zahajovací koncert připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Letos byla sezona Otevřených bran touto formou oficiálně zahájena poprvé. „Chtěl bych škole poděkovat za to, že předvedla výkon vynikající úrovně,“ řekl po skončení večera radní Miroslav Kašný.

Návštěvníci i kolemjdoucí si mohli v prostranství před kostelem sv. Františka Xaverského prohlédnout také výstavu dětských výtvarných prací s tematikou sakrálních staveb. Ta bude od 9. do 31. května k vidění v Baťově mrakodrapu. Následně bude většina obrázků nabídnuta k výzdobě zařízení sociálních služeb.

Zlínský kraj pro letošní sezónu zprovoznil nový webový portál, který redakčně spravují přímo zástupci jednotlivých farností. Mohou tak informovat veřejnost o zajímavých akcích a přispívat i k rozvoji cestovního ruchu v regionu. V současné době je ve Zlínském kraji do projektu zařazeno 28 kostelů, ve kterých je návštěvníkům poskytován bezplatný výklad průvodce, a to buď v celotýdenním, víkendovém, nebo smíšeném režimu. Podrobné informace o možnostech prohlídky poskytují konkrétní farnosti na svých webech, přístupných skrze krajský portál www.otevrenebrany.cz.

Helena Mráčková, www.kr-zlinsky.cz