NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poutníci vyrazí pěšky napříč Pyrenejským poloostrovem, oslaví tak sté výročí zjevení ve Fátimě

By Publikováno 25. 4. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Skupina pěti poutníků z Čech, Moravy a Slovenska, motivovaná letošním stým výročím Zjevení Panny Marie ve Fátimě, se chystá vykonat pěší pouť do Fátimy v Portugalsku a pokračovat až ke sv. Jakubovi do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Na cestu, při jejíchž přípravách spolupracují s Národním centrem Světového fatimského apoštolátu v Koclířově, vyrážejí 1. května 2017.

Pouť bude zahájena bohoslužbou v kapli Panny Marie Matky Jednoty na Velehradě. Pak poutníci zahájí cestu symbolickým kilometrem za doprovodu všech přítomných a známých. Doprovodné vozidlo je posléze přepraví přes Rakousko, Itálii a Francii do Španělska a Gibraltaru, kde je uchovávána socha Panny Marie Matky Evropy. Odsud poutníci zahájí vlastní pěší putování. Trasa povede přes Sevillu do Lisabonu a odtud do Fátimy, kam po cestě dlouhé 725 km dojdou asi za měsíc.

Po duchovním programu ve Fátimě a nezbytné přestávce k odpočinku budou pokračovat ve svém putování do Santiaga de Compostela za svatým Jakubem. Ujdou při tom dalších 500 km po prastaré jižní poutní cestě z Lisabonu do Santiaga, nazývanou Camino Portugués. V Santiagu ukončí své putování v katedrále před hrobem sv. Jakuba. Celková délka pěší části pouti činí asi 1 200 km a bude trvat dva měsíce – od začátku května do konce června.

„Celou pouť obětujeme na úmysly papeže Františka a olomouckého arcibiskupa Jana, za obrácení lidstva v duchu fátimských zjevení Panny Marie, za obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, za mír a pokoj ve světě, za všechny naše rodiny, zvláště za rodiny v nouzi, a také na vlastní úmysly poutníků a všech, kteří je budou duchovně na dálku doprovázet,“ vyjmenoval za organizátory Karel Kavička z Prostějova.

Pouť se uskuteční pod záštitou a s požehnáním arcibiskupa Jana Graubnera, s podporou hejtmana Zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka a také Českomoravského centra Fátima v Koclířově, které pod vedením Mons. Pavla Dokládala organizuje letošní celonárodní pouť do Fátimy, a ve spolupráci a s duchovním vedením „poutníka Jana“ – Mons. Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské a správce mariánského poutního místa ve Křtinách.

„Zveme všechny příznivce na mši svatou za poutníky v pondělí 1. května v 7.30 hodin do kaple Panny Marie Matky Jednoty na Velehradě,“ říká Karel Kavička a dodává: „Po ní můžete pěší poutníky do Fátimy doprovodit na jejich prvním, symbolickém kilometru z Velehradu směrem na Tupesy.“