NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Publikace Jindřicha Štreita, vzniklá ve spolupráci s Charitou, je nejkrásnější knihou roku

By Publikováno 24. 4. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Mezi nejkrásnějšími knihami roku se umístila publikace renomovaného fotografa Jindřicha Štreita, jejíž fotografie vznikaly ve spolupráci s terénními pracovníky Charity Olomouc. Publikace vyhrála v kategorii „Bibliofilie a autorské knihy“ a byla vydaná u příležitosti 70. narozenin fotografa Jindřicha Štreita.

Mezinárodní odborná porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku letos vybírala z dosud rekordního počtu 250 knižních děl. Soutěžnímu klání předsedala německá grafická designérka Jenna Gesse. V každé ze sedmi kategorií se vždy vyhlašují první tři místa. Kniha „Kde domov můj“ se umístila na první příčce v kategorii Bibliofilie a autorské knihy.

Netypická publikace fotografií Jindřicha Štreita nese symbolicky podobu kartonové krabice – materiálu, který se v nejobtížnějších chvílích života na ulici stává jedním ze základních stavebních prvků nouzového domova. Krabice z třívrstvé lepenky obsahuje 91 obrazů lidí žijících na periferii společnosti: v improvizovaných příbytcích ve volné přírodě, ve squatech, v zahradních chatkách, ale i v azylových domech či sociálních bytech.

Publikace „Kde domov můj“ míří dvěma směry: k těm, kteří svůj domov mají – aby nezapomněli na ty, kteří o něj z nejrůznějších příčin přišli, i k těm, kteří jsou bez zázemí, a jsou tak nuceni vytvářet si svůj „pseudodomov“ v provizorních podmínkách. Jindřich Štreit svojí fotografickou prací touží upozornit na danou problematiku a obrátit oči společnosti směrem k těm, kteří potřebují pomoc. Již teď je možné se těšit na nové překvapení, které chystá Charita Olomouc spolu s autorem fotografií na podzim tohoto roku.

Autorovi k získanému ocenění co nejsrdečněji blahopřejeme!

Eva Štefková, Charita Olomouc