NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel bývalý generální vikář Mons. Erich Pepřík

By Publikováno 10. 4. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Ve věku 94 let zemřel na Květnou neděli 9. dubna 2017 v Kroměříži Mons. Erich Pepřík, papežský prelát a v letech 1989 – 1991 a znovu od r. 1992 do r. 1998 generální vikář olomoucké arcidiecéze. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v úterý 18. dubna od 10.00 hodin při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci. V týž den, v 15.00 hodin, bude jeho tělo uloženo do hrobu ve Slavkově u Opavy.

Narodil se 25. listopadu 1922 v Ostravě, kněžské svěcení přijal 5. července 1946 v Olomouci. Působil v duchovní správě v Otrokovicích, Štípě, Trnavě u Zlína, Dubicku, Třeštině, Horní Bečvě, Vsetíně a Liptálu.

Od roku 1989 byl generálním vikářem arcibiskupa Františka Vaňáka a kancléřem a čestným kanovníkem kroměřížské kapituly. V roce 1990 se stal členem kněžské rady a sboru konzultorů a od roku 1992 byl šest let generálním vikářem arcibiskupa Jana Graubnera, následně notářem. Do důchodu odešel v roce 2009. Poslední léta strávil v klášteře sester Svatého Kříže v Kroměříži.

„Otec Erich byl pro mě vzdělaný člověk, moudrý pastýř a laskavý přítel,“ vzpomíná na zesnulého olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který si Mons. Pepříka vybral roku 1992 za svého generálního vikáře, a pokračuje: „S obdivuhodnou šíří rozhledu stál pokorně ve službě. Často jsem viděl, že základní orientační bod je pro něj osobní zodpovědnost před Bohem.“

Parte je k dispozici zde.