NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Kroměříži se zahájila turistická sezona a symbolicky předaly zámecké klíče

By Publikováno 7. 4. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V hanáckých Athénách, Kroměříži, bylo v pátek 7. dubna 2017 pořádně živo. Začaly zde známé Poutní dny, skončil významný projekt restaurování spolufinancovaný z fondů EHP a symbolickým předáním klíčů se završil porestituční proces předávání zdejšího zámku, někdejší rezidence olomouckých arcibiskupů.

Poutní mše svatá k Panně Marii Sedmibolestné v kostele sv. Mořice tradičně zahajující Poutní dny odstartovala celodenní maraton akcí, který dnes soustředí pozornost na jedno z důležitých „epicenter“ církevního, kulturního i turistického života v ČR. Součástí letošního dvoudenního programu je zpřístupnění výstavy „Pod kůží Marsya“, věnované restaurátorovi a malíři Františku Syslovi, a také otevření Kabinetu kresby a grafiky ve výtvarné expozici kroměřížského zámku, kterou spravuje Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

Významným bodem pátečního programu pak bylo také slavnostní ukončení projektu „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“ (více o něm se lze dozvědět v souvisejícím článku). Při této příležitosti, které se zúčastnili zástupci olomouckého arcibiskupství, norského velvyslanectví, ministerstva financí, Národního památkového ústavu a Muzea umění v Olomouci (pod něž spadá i zmíněné Arcidiecézní muzeum), též došlo k symbolickému předání klíčů mezi olomouckým arcibiskupstvím a Národním památkovým ústavem. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ředitel územní památkové správy Kroměříž Jan Slezák tímto symbolicky zakončili jednání mezi arcibiskupstvím a památkáři o správě zámku, který byl spolu se sousední Podzámeckou zahradou navrácen církvi v rámci tzv. církevních restitucí. Objekt bude i nadále přístupný návštěvníkům či milovníkům umění a nadále bude ve správě památkářů, kteří v něm rovněž mají své územní pracoviště.

„Dnes, kdy byly předány klíče od Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskupství olomouckému, se završil restituční proces, který trval velmi dlouho – dva a půl roku. Zámek byl spravován doposud Národním památkovým ústavem a působí zde Muzeum umění Olomouc, a to bude dále pokračovat. Je to završení toho procesu a nové pokračování započatého díla, které nás těší,“ řekl k tomu novinářům generální vikář Arcibiskupství olomouckého Josef Nuzík. Podle ředitele kroměřížského pracoviště NPÚ Jana Slezáka návštěvníci nepocítí žádnou změnu. „Nadále budeme zámek i Podzámeckou zahradu spravovat, ale pro arcibiskupství, ne pro stát. NPÚ podepsal s arcibiskupstvím smlouvu o služebnosti,“ doplnil informace Slezák.

Všichni návštěvníci Poutních dnů mohou využít zvýhodněné ceny prohlídkového okruhu VIA UNESCO, zahrnujícího prohlídku reprezentačních sálů Arcibiskupského zámku, zámecké věže a Květné zahrady. Padesátiprocentní sleva na vstupenku se poskytuje každému, kdo v pokladně předloží obrázek Sedmibolestné Panny Marie z poutní mše.

Fotografie ze setkání lze najít tady.

Zdroj: www.cirkev.cz