NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Příprava na pašije: Nahrávky liturgického čtení on-line

By Publikováno 28. 3. 2017 24 září, 2019 Aktuality

I když je pořád ještě doba postní, před námi je Svatý týden a s ním množství krásných liturgických textů, které si kněží, jáhni a lektoři Božího slova potřebují zavčas připravit, a umožnit tak každému věřícímu účastnícímu se velikonočních obřadů důstojný a srozumitelný poslech Božího slova.

K tomu, aby Boží slovo bylo předáváno jasně, srozumitelně, a přitom se vší důstojností, a to nejen při slavení velikonočních obřadů, mají posloužit nahrávky liturgického čtení, které jsou dostupné na webových stránkách Arcidiecéze olomoucké. Na adrese www.ado.cz/obsah/nedelni-liturgie je uveden odkaz na cloudové úložiště, kde jsou nahrávky umístěny spolu s texty nedělního čtení a nyní i všech důležitých textů velikonočního období.

K poslechu jsou vždy od středečního večera daného týdne připravena všechna čtení na neděli. A protože jsou před námi liturgické obřady Svatého týdne, budou mít možnost všichni ti, kteří se budou chtít lépe připravit ke slavení liturgie a čtení Božího slova, poslechnout si také čtení z těchto obřadů.

Byla připravena nahrávka pašijí, a to jak z Květné neděle, tak z Velkého pátku, a s nimi i další texty. Pašije se nahrávaly za pomoci bratrů dominikánů a jednoho pracovníka Centra pro mládež pod vedením M. Pavlíkové, která pro tuto příležitost připravila novou verzi scénáře pro tři hlasy (Matoušovo evangelium pro Květnou neděli, cyklus A, Janovo evangelium pro Velký pátek). K dispozici je také poslech nahrávek pro Zelený čtvrtek. Dále je možné si prostřednictvím poslechu připravit i čtení sobotní vigilie.

Nahrávky pro jednotlivé neděle jsou většinou interpretovány lektory Božího slova – mužským a ženským hlasem, evangelium čte vždy kněz. Čtení z velikonočních obřadů jsou však vzhledem k jejich četnosti nahrány jedním interpretem, neboť organizace a koordinace nahrávání větším počtem interpretů byla momentálně neuskutečnitelná.

Samotné nahrávání Božího slova nedělní liturgie je vždy v modlitbě předkládáno Pánu s chválou, děkováním a prosbou o požehnání a Ducha svatého jak pro tvůrce nahrávky, tak pro všechny posluchače a celou církev.

Potřeba pořizování nahrávek čtení nedělní liturgie přirozeně vyplynula z mnohaleté zkušenosti MgA. Martiny Pavlíkové, pracovnice pastoračního úseku Arcibiskupství olomouckého, a vychází z uskutečněných vzdělávacích kurzů pro lektory i z praktických cvičení kultura řeči jak pro lektory tak i pro bohoslovce a další zájemce (více o projektu).

„Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova“ (Řím 10,17). Proto je potřeba učit se naslouchat, co nám Pán, konkrétně jednomu každému, svým Slovem říká. A k tomu si potřebujeme vyprosit dar schopnosti naslouchat. Zde se nabízí možnost na chvíli se zastavit, ztišit a otevřít své ucho, mysl a srdce působení Božího slova: „Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět“ (Iz 50,5). Prvním krokem je tedy učit se naslouchat. Dalším krokem je dát zvěstovanému srozumitelnou podobu. To byl měl být úkol každého křesťana, hlavně ale těch, kteří Boží slovo předčítají. Inspirace, jak pracovat s nahrávkami, jsou zde.

S případnými dotazy či připomínkami se obracejte na Martinu Pavlíkovou: pavlikova@arcibol.cz nebo na telefonní číslo 587 405 223.