NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita ČR bude v Iráku blíže potřebným, zakládá zde vlastní pobočku

By Publikováno 17. 3. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V prosinci loňského roku a v lednu toho letošního se Charitě ČR podařilo rozdat 800 balíčků humanitární pomoci v těsné blízkosti mosulské bojové linie, a to ve spolupráci s polskou organizací Polska Akcja Humanitarna a iráckou RNVDO. Nyní v Iráku Charita ČR zřizuje vlastní pracoviště.

K první dodávce potravin, hygienických potřeb i potřeb do domácnosti v Mosulu došlo 14. prosince 2016. Další dvě proběhly letos v lednu. „Mosul je zničený. Čím více jsme se blížili centru, tím více zkázy jsme viděli. Fasády všech domů jsou poseté dírami od kulek a kolem silnic leží hromady ruin a odpadků, které se stávají dětskými hřišti,“ popisuje zážitky humanitární pracovník přítomný distribuci. „Při poslední dodávce jsme dokázali pomoci třem stovkám rodin, ale mnohem víc lidí odešlo s prázdnou. Prosili nejčastěji o láhev vody nebo lékařské vyšetření. Kolem 40 % zdejších obyvatel totiž trpí nedostatkem pitné vody kvůli zničenému vodovodu. Ve městě je také nedostatek potravin a zdravotníků,“ dodává.

Naléhavou potřebu humanitární pomoci přinesla zvýšená intenzita bojů v listopadu, která ještě prohloubila stávající krizi uvnitř Mosulu, zejména v jeho východní části. Mnoho vnitřně vysídlených obyvatel uprchlo směrem do osvobozených čtvrtí na západě města, kde se rozhodlo zůstat namísto přesunu do uprchlických táborů. Oblast přitom na příliv osob nebyla nijak připravena, a tak zcela závisí na dodávkách pomoci zvenčí. Ne všechny humanitární organizace však chtějí podstupovat nebezpečí a mají možnost se k potřebným dopravit.

„Většina světových organizací se do Mosulu, natož na hranici bitevního pole, nedostane. Nám se to podařilo díky kolegům z místní partnerské organizace RNVDO, kteří mají možnost do Mosulu vstoupit,“ vysvětlila Helena Kotková, koordinátorka humanitární pomoci Charity ČR, která v únoru odjela do Iráku založit misi. Již 1. března díky ní došlo k zaregistrování Charity u místních úřadů. „V zemi jsme doposud působili skrze naše partnery, a to od dubna roku 2015. S humanitární pomocí jsme tehdy začali v provinciích Erbíl a Dohúk, loni jsme se přesunuli do Bagdádu. S vlastní pobočkou přímo v místě potřeby ale budeme fungovat až nyní. Pomůže nám rozšířit objem pomoci a zároveň rychleji reagovat na aktuální potřeby,“ doplnila Helena Kotková.

Příběhy Iráčanů vyčkávajících ve frontách na humanitární dodávky jsou plné beznaděje. „Ztratil jsem všechno. Práci, peníze, majetek i ženu, kterou jsem miloval. Vdala se, protože už na mě nemohla déle čekat,“ popisuje mladík, který pracoval v cizině a do Mosulu zavítal den předtím, než do města přijel ISIS a nebylo mu umožněno znovu odjet.

Pomoc v hodnotě 44 270 dolarů (asi 1 133 750 Kč) obdrželo v posledních měsících celkem 5 357 osob. Polovinu potřebných financí poskytla Charita ČR. První distribuce směřovala do čtvrtí Al-Bakir a Gogjali, druhé dvě do AL-Qadissyah, A-Ula, Al-Mishraq, Al-Zuhur či Al-Sheikhkiyyah. Další vlny distribucí jsou plánovány na duben až červen 2017 v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a vývoji potřeb v západní části Mosulu, kam se nyní přesouvají boje.

Pomáhejte v Iráku také a přispějte libovolným finančním darem na účet číslo 55660022/0800 s variabilním symbolem 180. Popřípadě zašlete DMS na ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Každá DMS stojí 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.

Anna Matysková, Charita ČR