NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži zahájili postní dobu

By Publikováno 3. 3. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Do začínající doby postní vstoupili studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži společnou mší svatou na Popeleční středu v místním kostele Panny Marie.

Hlavním celebrantem postní liturgie byl P. Peter Tavel, OP, který v současné době vykonává funkci děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své promluvě se velmi otevřeně obrátil na všechny přítomné studenty a vysvětlil správný pohled na postní dobu, která je pro nás velkým darem. Je třeba nevnímat toto období jen v souvislosti se zákazy, sebezápory a omezováním se, ale uvědomit si, k čemu tyto věci mají sloužit, jaký je jejich účel a kam nás mají nasměrovat.

Po homilii přijali studenti i zaměstnanci znamení popelce – symbolu obrácení a změny života. Postní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením Michaela Korbičky.

P. Peter Tavel, OP se ještě po mši svaté setkal se studenty třetích ročníků v aule školy. Zaznělo mnoho dotazů z řad studentů, na které P. Tavel odpovídal velmi výstižně a jasně. Podněty, doporučení a rady z jeho úst byly velmi konkrétní a srozumitelné pro současného mladého člověka, na kterého doléhá tlak z mnoha oblastí dnešní moderní doby.

Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. K dobrému prožití tohoto období na naší škole může přispět zapojení se do postní aktivity ve formě plnění konkrétních úkolů, rozjímání křížové cesty podle T. Ivančiće, která je k dispozici v obou kaplích, a také darování finančního příspěvku do postní pokladničky v rámci každoroční sbírky pořádané Charitou. Pro rodiče a přátele školy je připravena rekolekce s P. Mariánem Kuffou a studenti se mohou zúčastnit duchovní obnovy s komunitou Cenacolo.

(ag)