NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k první neděli postní 2017

By Publikováno 2. 3. 2017 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti začínající postní doby se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner. Pastýřský list, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze o první neděli postní, tedy 5. března 2017.

„Vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním,“ zahajuje svůj list arcibiskup Graubner a ptá se: „Jaké obrácení se od nás očekává? Za co máme dělat pokání?“

Pro odpověď se pak ohlíží do minulosti. „V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím,“ píše olomoucký arcibiskup a dodává, že křesťané se nepřizpůsobili duchu doby, protože „pochopili, že křesťanská morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví do pozadí. (…) Z jejich obětí však vyrostla nová Evropa.“

Dnešní svět podle arcibiskupa Graubnera vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. „Taková společnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu?“ ptá se a upozorňuje na to, že papež František klade důraz na manželství a rodinu jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých manželství.

Olomoucký arcibiskup pak zmiňuje, že svátostí manželství mnozí pohrdají a žijí spolu bez svatby, anebo jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního dne. „Kdo opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti,“ cituje arcibiskup Graubner papežskou exhortaci Amoris laetitia.

Manželským párům nabízí pomoc v podobě poradenství a kurzů děkanátních poboček Centra pro rodinný život. Zároveň všechny věřící vybízí k účasti na Národním pochodu pro život a rodinu, který se s podporou České biskupské konference uskuteční 22. dubna v Praze. „Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako společenství otce a matky v trvalém svazku a dětí,“ vysvětluje arcibiskup Graubner.

Křesťany podle něj nemohou nahradit lidé, kteří „nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc ve svátosti manželství“. Cílem postního snažení se tak může stát naplnění poznaného úkolu, byť by byl těžký. „Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro druhých a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí jiných. (…) Ukazujeme, že jsme našli samu Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství,“ prohlašuje olomoucký arcibiskup.

Záleží podle něj na každém člověku. „Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší budoucnosti. (…) To je náš společný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny dojdeme k pravé velikonoční radosti,“ uzavírá arcibiskup Graubner svůj pastýřský list, jehož plné znění je k dispozici na tomto místě, a všem, kdo toto pozvání přijmou, děkuje a ze srdce žehná.

(gra)