NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Podaří se v Uherském Hradišti založit církevní základní školu?

By Publikováno 14. 2. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Pod ochranou svaté Marie Goretti již několik let pracuje v Uherském Hradišti mateřská škola s křesťanským zaměřením. Ochraně této světice svěřil otec Josef Říha, děkan v Uherském Hradišti, setkání zástupců města, olomouckého arcibiskupství, zainteresovaných učitelů i rodičů ve středu 8. února 2017 na faře a ve farním kostele.

Foto Iva BekárkováPrvního jednání se zúčastnili – za město Uherské Hradiště místostarosta PhDr. Ivo Frolec a vedoucí odboru školství Ing. Dana Stojnová, za arcibiskupství Mgr. Zdislava Vyvozilová a jako host pozvaný P. Josefem Říhou Mgr. Štěpán Bekárek, dlouholetý bývalý ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Výrazně pozitivním výstupem této schůzky bylo ujištění od zástupců města o podpoře vzniku církevní základní školy ve městě.

Následovalo setkání se skupinou učitelů, kteří podporují vznik církevní základní školy. Na tomto setkání zdůraznila paní Vyvozilová důležitost osobnosti učitele pro správnou funkci křesťanské školy. Pan Bekárek promluvil nejen o svých zkušenostech s církevní školou z pohledu ředitele, ale i z pohledu otce pěti dětí, které církevními školami prošly. Oba představitelé systému církevního školství pak zodpověděli na otázky přítomných učitelů.

V 17 hodin sloužil P. Josef ve farním kostele svatého Františka Xaverského mši svatou. Hlavním úmyslem byl vznik a rozvoj církevní školy. Mše se zúčastnila jak skupina učitelů, tak i rodiče a prarodiče, kteří podporují myšlenku vzniku školy pro své děti a snaží se ji uvést ve skutek.

Foto Iva BekárkováPo mši svaté zůstala v kostele skupina asi čtyřiceti zájemců o problematiku vzniku nové školy. Promluvila k nim v krátkém projevu paní Zdislava Vyvozilová a ve stručné promluvě na téma církevní škola z pohledu ředitele, učitele i rodiče pan Štěpán Bekárek. Vzhledem k poměrně nízké teplotě v prostorách kostela pak následovala již jen velmi krátká diskuse. Během ní padly od rodičů dvě důležité otázky: „Jak konkrétně můžeme pomoci tomu, aby křesťanská škola vznikla?“ a „Existuje vhodná budova, kde by byla škola umístěna?“

Odpověď na první otázku je poměrně jednoduchá: „Je potřeba přesvědčit co nejvíce rodičů ve vašem okolí, aby pro své děti církevní školu chtěly, je potřeba se za vznik školy modlit a je potřeba kontaktovat otce Josefa s konkrétním prohlášením, že vy máte pro své dítě o církevní školu zájem.“ Ve velikonoční době proběhne anketa, která ukáže, jaký je skutečný zájem o církevní školu, a pokud dopadne dobře, bude možné pokračovat dalšími konkrétními kroky.

Druhá otázka, na umístění školy, je složitější. Farnost zatím vhodnou budovu nemá. Je potřeba intenzivně se zapojit do hledání vhodného řešení a pokud má někdo z farníků dobrý nápad, je důležité s ním seznámit otce Josefa.

Otevření nové církevní školy je na dobré cestě. Pokud by vše šlo podle plánu, mohla by první žáky přivítat 1. září 2018. Otázkou zatím také zůstává, zda by v tomto termínu otevřela pouze první třídu, nebo více tříd. Odpověď bude záležet hlavně na zájmu rodičů. Věřme, že se dobré dílo podaří. Uherské Hradiště by si určitě církevní základní školu zasloužilo.

Iva Bekárková