NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vznik soch pro velehradský areál by měla podpořit sbírka

By Publikováno 13. 2. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Vítězný návrh soch pro VelehradV soutěži na nové sochy pro Velehrad, kterou loni vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Maticí velehradskou, byl koncem ledna vybrán vítězný návrh. Výtvarné dílo, určené pro pilíře lemující vstup do poutního areálu, ztvární odkaz sv. Cyrila a Metoděje.

Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen na 688 500 Kč, tvoří postavy v mírně nadživotní velikosti (205 cm) z bílého kamene se svěšenýma rukama. Lze je vnímat jako alegorii učenců. Hodnotící porota ocenila sochařsky velmi přesvědčivou stylizaci i to, že bílý pískovec vyniká na pozadí.

Vizualizace soch na pilíříchSamotná realizace soch by měla být podpořena z darů, Matice velehradská za tímto účelem vyhlásí sbírku.

„Zobrazení světců akcentuje sílu ducha, rytířskost, moudrost, vznešenost, vnitřní pevnost. V postavách s oduševnělými tvářemi se snoubí dědictví antické i křesťanské kultury (vnitřní klid, soustředěný, klidný postoj, jasný výraz obličejů, atributy přítomné jen jaksi mimoděk), jak to odpovídá jejich životními příběhu i prostředí, z něhož vzešli,“ hodnotí vítězný návrh předseda Matice velehradské Mons. Jan Peňáz a dodává: „Zároveň ale sochy zjednodušující stylizací odkazují na současnost. Každá doba totiž čerpá z cyrilometodějské tradice právě to, co potřebuje.“