NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera o kněžských povoláních

By Publikováno 26. 1. 2017 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zasílá věřícím své arcidiecéze pastýřský list, v němž děkuje za Tříkrálovou sbírku a vybízí mladé muže, kteří pocítili povolání ke kněžství, aby se nebáli za tímto voláním jít. Text se má číst ve všech kostelích během ohlášek nejbližší neděle.

V úvodu se arcibiskup Graubner ohlíží za proběhlou Tříkrálovou sbírkou, při níž to letos měli koledníci kvůli mrazu náročné, a děkuje všem, kdo se zapojili, i všem dárcům. „Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným,“ píše olomoucký arcibiskup.

V další části listu připomíná, že v tomto období mohou mladí muži podávat přihlášky do kněžského semináře. „Každého z vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,“ vybízí arcibiskup Graubner a vyjmenovává i konkrétní úmysly modlitby: aby Bůh udělil dar povolání mnoha mladým mužům, aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby, aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat, aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili a aby farní společenství kněze přijímala, a tak pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.

Obrací se pak i na všechny mladé muže: „Nečekejte, že vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem,“ vysvětluje a ujišťuje, že Bůh pro ty, kdo povolání přijmou, připravil mnoho dobrodružství i pokladů. „Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně,“ zmiňuje rovněž.

Ty, kdo se rozhodují a mají maturitu, nebo letos budou maturovat, pak vybízí: obraťte se na svého kněze, který vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace. „Přihlášky musejí být odevzdány do konce března,“ upozorňuje arcibiskup Graubner, všem věřícím žehná a prosí je o modlitbu.

Plné znění listu ve formátu pdf je k dispozici na tomto místě.

(gra)