NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové a zástupci řeholí: Rodina je základní buňkou společnosti i církve

By Publikováno 26. 1. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 proběhlo v Praze 108. plenární zasedání českých a moravských biskupů i zástupců řeholí. Mezi ústřední témata patřily otázky týkající se Charity či rodiny, biskupové se též modlili za kardinála Miloslava Vlka. Tomuto pracovnímu setkání České biskupské konference (ČBK) předcházela ekumenická bohoslužba ve sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech.

Při tomto tradičním lednovém setkání bylo mj. odsouhlaseno, na základě žádostí jednotlivých diecézí a diecézních charit, započetí příprav na vyhlášení sv. Anežky České patronkou pracovníků ve zdravotních a sociálních službách ČR. Na pražském arcibiskupství byly včera představeny projekty Rady pro informační technologie ČBK (např. novinky ve vyhledávání bohoslužeb na bohosluzby.cirkev.cz) a bylo odsouhlaseno, že se budou zjišťovat možnosti přípravy off-line aplikace vyhledávače bohoslužeb či rozšířena nabídka informací o řešení různých životních situací křesťanů na webu www.cirkev.cz.

Do funkce ředitele Charity ČR plenární zasedání ve funkci potvrdilo dosavadního šéfa Lukáše Curyla, prezidentem Charity ČR se opět stal českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Olomouckého pomocného biskupa Josefa Hrdličku pak ve funkci předsedy Rady pro kulturu a památky ČBK vystřídal biskup Jan Baxant.

Pozornost byla věnována i započetí příprav na biskupskou synodu, která bude v roce 2018 zaměřena na mládež. Přípravou podkladů za ČR byla pověřena Sekce pro mládež při ČBK.

Důležitým tématem, o kterém se uplynulé dva dny také diskutovalo, je otázka rodiny a jejího křesťanského pojetí. Výstupem je text prohlášení k této problematice (k dispozici zde) a v duchu tohoto prohlášení byl rovněž zaslán dopis předsedovi vlády České republiky. Biskupové též konstatovali, že dále probíhá práce na podkladech pro aplikaci exhortace Amoris laetitia.

Biskupové a řeholní společenství byli v rámci uplynulého jednání pozváni na únorovou konferenci Náboženství a migrace, která proběhne v Bratislavě (více na webu www.cirkev.cz), a dostali další informace týkající se Celostátního setkání mládeže v Olomouci (srpen 2017).

Účastníci 108. plenárního zasedání taktéž pamatovali na kardinála Miloslava Vlka; modlili se za něj na přímluvu kardinála Berana při úterní mši v bazilice sv. Jiří (v rámci plenárních zasedání ČBK se zde biskupové sešli vůbec poprvé) a dnes se s ním krátce osobně setkali.

Ekumenická slavnost u příležitosti Týdne modliteb za jednotu se tentokrát uskutečnila v pondělí 23. ledna ve sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech.

Příští plenární zasedání v dubnu 2017 se bude konat v Krkonoších na Erlebachově boudě.

František Jemelka, www.cirkev.cz