NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

FOTO: Lidé slavili v katedrále 75. narozeniny biskupa Hrdličky

By Publikováno 23. 1. 2017 24 září, 2019 Fotogalerie

Ke mši svaté, při níž děkovali za život olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky, se v sobotu 21. ledna 2017 sjeli do katedrály sv. Václava v Olomouci věřící z celé arcidiecéze. (Foto Pavel Langer / Člověk a víra)

Bohoslužba začínala v 10 hodin dopoledne a v zaplněném chrámu se k jejímu slavení sešlo přes 70 kněží a šest biskupů – vedle Mons. Hrdličky a arcibiskupa Jana Graubnera také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a pomocní biskupové z Brna, Českých Budějovic a Hradce Králové – Pavel Konzbul, Pavel Posád a Josef Kajnek.

Biskup Hrdlička ve své homilii připomenul, že v centru oslav bývá obvykle člověk anebo událost, tím nejvyšším slavením je ale pro křesťana eucharistie. Věnoval se pak Kristovým slovům „Vy jste moji přátelé“ z evangelia, které se při bohoslužbě četlo: „Je to vyznání lásky, která jde až na krev,“ připomenul biskup Hrdlička.

Zmínil také, že právě tato slova pro něj byla povzbuzením, když se v roce 1990 rozhodoval, zda přijmout své jmenování biskupem. „Ježíš je ten, na koho se můžeme spolehnout, a když nás povolává, dává nám sílu. Kolik jen trpělivosti měl s apoštoly, kterým pomohl stát se hrdiny víry! Toto vědomí pomáhá i nám říct ‚Zde jsem‘,“ uvedl biskup Hrdlička, který si Kristova slova „Nazval jsem vás přáteli“, v latinském znění Vos dixi amicos, zvolil jako své biskupské heslo. (Plné znění jeho homilie je k dispozici na tomto místě.)

V závěru bohoslužby pak přišel čas na blahopřání oslavenci: jménem všech biskupů a celé České biskupské konference gratuloval arcibiskup Graubner a poděkoval biskupu Hrdličkovi zejména za aktivní práci v oblastech svěřených mu v rámci ČBK: v Komisi pro liturgii a Radě pro kulturu a památky.

Generální vikář Mons. Josef Nuzík blahopřál jménem metropolitní kapituly, jejímž je biskup Hrdlička děkanem, a poté následovaly gratulace zástupců kněží, řeholníků a řeholnic, církevních škol, rodáků z Velkých Opatovi a okolí, kde se biskup Hrdlička narodil, dále diecézních center pro rodinu, hudebníků a také farníků.

(gra)

Celou fotogalerii ze slavnostní události lze zhlédnout na webu sdružení Člověk a víra.