NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Olomoucký architekt Škamrada převzal od arcibiskupa Graubnera pamětní medaili

By Publikováno 19. 1. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Stříbrnou medaili svatých Cyrila a Metoděje převzal dnes, 19. ledna 2017, z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera architekt Antonín Milan Škamrada. Ocenění je poděkováním za jeho dlouholetou službu v Subkomisi pro sakrální uměni Liturgické komise olomoucké arcidiecéze.

Antonín Škamrada se narodil 4. prosince 1928 v Bystrovanech u Olomouce. Po maturitě v roce 1948 vystudoval architekturu a poté působil jako asistent na katedře urbanismu Fakulty architektury VUT v Brně, ve Stavoprojektu Olomouc a v Útvaru hlavního architekta města Olomouce. Od roku 1991 byl vedoucím ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Olomouci. Souběžně se věnoval i pedagogické činnosti na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Jeho rukopis nese bezpočet projektů, mimo jiné regenerace historického jádra Olomouce, Šumperka, Hranic a Nového Jičína, rekonstrukce Edelmannova paláce na olomouckém Horním náměstí, úpravy interiérů Arcibiskupského paláce, rekonstrukce Stojanova na Velehradě, vnější plášť katedrály sv. Václava, rekonstrukce zámků ve Velkých Losinách, Tovačově a Moravské Třebové a rekonstrukce olomoucké Konzervatoře evangelické akademie. Z nově realizovaných staveb projektoval v Olomouci budovu Teplotechny, Vysokoškolské koleje na Envelopě, Krajský pedagogický ústav a řadu rodinných domů. Jeho autorskou pečeť nese interiér zámku ve Velké Bystřici, hlavní nádraží ČD Olomouc a Vrchní soud v Olomouci.

„Na Antonínu Škamradovi mě zaujalo jeho nadšení pro architekturu, ale taky jeho vstřícnost a ochota pomoci i v situacích, kdy něco opravdu hořelo, jako byla oprava dómu sv. Václava, pro kterou se pan Antonín obětoval, ač byl již v penzi, nebo jeho citlivé úpravy a rekonstrukce v arcibiskupské rezidenci,“ vzpomíná arcibiskup Graubner a připomíná i další opravy a rekonstrukce, na kterých se architekt Škamrada podílel: úprava objektu bývalé konírny na Wurmově 6 pro knihkupectví Velehrad, rekonstrukce kapitulní budovy na Wurmově 11 pro evangelickou konzervatoř a také rekonstrukce poutního domu Stojanov na Velehradě. „Považuji za důležité vyzdvihnout i jeho mnohaletou obětavou práci v komisi pro sakrální umění, která se vyjadřuje k úpravám kostelů v cele diecézi,“ dodává olomoucký arcibiskup.

S využitím informací na webu www.osobnosti-moravy.eu