NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Josef Hrdlička převzal čestné členství ve Vysokoškolském katolickém hnutí

By Publikováno 13. 1. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička se stal historicky prvním čestným členem Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc (VKH). Studenti a kněz tvořící výkonnou radu hnutí udělili biskupovi tento titul ve čtvrtek 12. ledna 2017 při slavnostní večeři přímo u něj doma.

„Navštívili jsme otce biskupa u příležitosti jeho blížícího se životního jubilea a dle stanov mu nabídli čestné členství,“ popisuje Vojtěch Jirásko z právního oddělení. Pro samotné jmenování musí navrhovaný čestný člen vyslovit svůj souhlas. „Biskup Josef byl naším návrhem mile překvapen a bez váhání souhlasil,“ prohlásil statutární předseda VKH Olomouc Michal Štverák.

Devět členů vedení strávilo v domě otce biskupa příjemný večer. „Přinesli jsme otci biskupovi dárky s přáním k narozeninám, společně jsme povečeřeli a také se pomodlili,“ zmiňuje Jirásko. Návštěvu studenti plánovali už měsíce dopředu. „Otec biskup vždy s ochotou přijímá pozvání na naše studentské mše svaté, chtěli jsme jeho náklonnost tímto ocenit z naší strany,“ dodává Štverák.

Mons. Hrdlička dostal toto ocenění za dlouhodobou osobní podporu vysokoškolské pastorace v Olomouci a činnosti VKH Olomouc. Jako začínající biskup se osobně účastnil setkávání začínajícího hnutí v roce 1990 a v dalších letech nikdy neváhal vysokoškolákům vyjádřit náklonnost. A právě pro studenty jsou určeny i pravidelné pondělní modlitby růžence s otcem biskupem v jeho soukromé kapli.

Jan Morcinek, místopředseda VKH Olomouc