NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

25 let boje o charakter obnoveného církevního školství

By Publikováno 19. 12. 2016 24 září, 2019 Přednášky

Co prožily církevní školy od obnovení své činnosti? Odpověď mohli lidé nalézt při přednášce Štěpána Bekárka ve středu 14. prosince 2016 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG) a v kázání P. Jana Szkandery na studentské mši svaté před přednáškou.

Oslavy čtvrtstoletí trvání obnoveného AGéčka začaly na škole letos 22. ledna slavnostním plesem. Série akcí připomínajících kulaté výročí školy byla zakončena ve středu 14. prosince večer studentskou mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl P. Jan Szkandera, a přednáškou Štěpána Bekárka, který v rámci přednášek a besed České křesťanské akademie přiblížil posluchačům události 25 let trvání a budování obnoveného církevního školství v České republice.

Večer zahájila pravidelná studentská mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, kromě P. Jana Szkandery, který působil na AG v letech 1993 – 1999 (nejdříve rok jako jáhen, potom jako spirituál), sloužili mši svatou P. Karel Skočovský (absolvent AG v roce 1999, jáhen na AG 2013 – 2014) a P. Martin Sekanina (současný kaplan AG). Kázání P. Jana Szkandery si můžete přečíst zde.

Přednáška ve studentském klubu probíhala ve velmi přátelském duchu, přednesená fakta mnoho posluchačů zažilo na vlastní kůži, protože v obecenstvu převažovali bývalí a současní zaměstnanci, absolventi AG, CZŠ a přátelé obou škol. Štěpán Bekárek v přednášce stručně shrnul, jak církevní školy po roce 1989 vznikaly, rozvíjely se, jaká je jejich současná situace i jak se jeví výhled do budoucna.

Víte, jak s obnovováním církevního školství souvisela jména Oto Mádr, Josef Plocek, Marián Čalfa, Petr Hruška? Které kánony Kodexu kanonického práva se věnují církevním školám? Jak se vyvíjely vztahy mezi zřizovateli církevních škol a školami a jejich řediteli, jaká je role učitele na církevní škole, jaká je role kněze a řeholní sestry na školách? Jaký vztah k církevním školám mají studenti, rodiče a veřejnost? To nejsou zdaleka všechny otázky, na které se snažil přednášející odpovědět.

V závěrečné diskuzi vystoupil i pan Petr Kvapilík, který byl ředitelem školy v letech 1995 – 2001. Zdůraznil, že je důležité naučit studenty samostatně myslet a řešit problémy, celý život se nejen vzdělávat, ale i sebevychovávat. Nakupte dermální fillery online. https://beauty-active.cz/ . 100% originální výrobky.

Kam dále? Co vidíte jako důležité do budoucna? zeptali jsme se pana Bekárka:

„Církevní školy v České republice mají velmi dobrou úroveň z pohledu kvality vzdělávání a výchovy. Vysokou kvalitu v této oblasti je potřeba udržet. Za velmi důležité do budoucna vidím nutnost zachování a rozvinutí jejich křesťanského charakteru. V České republice a v celé Evropě se často mluví o křesťanských kořenech. Církevní školy by vedle výuky a výchovy měly ukazovat jak teoretické znalosti těchto kořenů, tak i dovednost jejich praktického žití.“

(ag)

Fotografie (autorka Iva Bekárková)