NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výtvarná soutěž na sochy pro Velehrad bude v lednu ukončena

By Publikováno 13. 12. 2016 19 ledna, 2023 Aktuality

Celkem 25 umělců využilo možnosti vyzvednout si soutěžní podklady pro soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Termín odevzdání soutěžního výtvarného návrhu díla je stanoven od 2. do 6. ledna 2017, zasedání poroty se uskuteční v druhé polovině ledna.

Soutěžní návrhy lze buď odevzdat na podatelně (budova kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc) nebo v kanceláři hlavního architekta (tamtéž) v pondělí 2. 1. až čtvrtek 5. 1. od 8.00 do 16.00 hod. (v pondělí jen do 15.45) a v pátek 6. 1. od 8.00 do 12.00 hod., anebo je odeslat poštou na adresu: Ing.arch. Blanka Roubíková, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc.

V případě zasílání soutěžního výtvarného návrhu díla prostřednictvím pošty bude považován termín za splněný, bude-li zásilka předána poštovní přepravě dne 6. 1. do 24.00 hodin. V případě předání výtvarného návrhu prostřednictvím poštovní přepravy musí autor zmocnit k jeho odeslání třetí osobu nezúčastněnou na soutěži (jako odesílatel nesmí být uveden autor), jinak bude soutěžní návrh pro porušení anonymity vyloučen. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výběrové řízení s otvíráním obálek, není nutno zásilku speciálně označovat.

Možnost vyzvednout si soutěžní podklady využilo 25 umělců, do soutěže však budou přijaty i návrhy těch, kteří si podklady nevyzvedli a splnili všechny soutěžní podmínky. Zasedání poroty se uskuteční v druhé polovině ledna. Ze zasedání poroty bude pořízen protokol o průběhu soutěže, jehož kopie bude zaslána všem účastníkům soutěže. Vítězný návrh bude poté zveřejněn na webových stránkách arcibiskupství.