NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Česká školní inspekce udělila medaili arcibiskupu Graubnerovi, ocenila tak obnovu církevního školství v ČR

By Publikováno 9. 12. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Slavnostní setkání u příležitosti čtvrtstoletí působení České školní inspekce (ČŠI) se uskutečnilo ve čtvrtek 8. prosince 2016 v budově Senátu Parlamentu ČR. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal při této příležitosti předal medaile několika oceněným, mezi nimi také olomouckému arcibiskupu Janu Graubnerovi.

Setkání zahájil předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeněk Papoušek. Po státní hymně následovaly slavnostní projevy ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který připomněl historii školní inspekce i současné nastavení úřadu, jeho vizi a přístupy k problematice hodnocení kvality ve vzdělávání, a také státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Jindřicha Fryče, který ocenil proměnu České školní inspekce a poděkoval jejím pracovníkům za velké množství velmi kvalitně odváděné práce.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal rovněž poděkoval za dlouholetou a záslužnou práci současným více než čtyřiceti zaměstnancům ČŠI, kteří v organizaci působí 20 a více let a z nichž většina byla slavnostnímu setkání přítomna.

Součástí slavnostního setkání, které se uskutečnilo v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR, bylo také předávání medailí „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“, které byly uděleny čtyřem významným osobnostem. Obdrželi je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se významně zasloužil o obnovu církevního školství po roce 1989 a o zvyšování jeho kvality, dlouholetá pedagožka, ředitelka střední školy, jedna ze zakladatelů novodobé ČŠI a v letech 2005 – 2013 ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová, dále dlouholetý středoškolský pedagog, erudovaný matematik a jedna z největších osobností českého gymnaziálního vzdělávání Dag Hrubý a také děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přední český odborník v oblasti pedagogiky, prof. Milan Pol.

„Velmi si vážíme toho, co pan arcibiskup vykonal ve prospěch obnovy a rozvoje církevního školství a v oblasti zvyšování jeho kvality. Medaili ‚Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání‘ jsme mu udělili s velkým potěšením a v přesvědčení, že si ji rozhodně velmi zaslouží,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Arcibiskup Graubner ve své řeči po převzetí medaile uvedl, že si tohoto uznání cení. „Přijímám ho jako ocenění celého církevního školství v České republice,“ dodal. A zde prezentovali informace o nových hrách ve formě aplikací, které se hrají na zařízeních a zařízeních, jako jsou notebooky, mobilní telefony a další. Mnoho z těchto her lze nalézt na několika webech a některé z nich jsou zdarma.

V rámci slavnostního setkání, kterým provázel náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, několikrát vystoupil také Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové a za klavírního doprovodu Ludmily Čermákové.

S využitím zprávy na webu České školní inspekce

Fotogalerie (foto archiv České školní inspekce)

Další snímky jsou dostupné na webu ČŠI.

 

Ocenění: arcibiskup Jan Graubner, významný český matematik a středoškolský pedagog Dag Hrubý, někdejší ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová a děkan FF MU v Brně prof. Milan Pol. Foto archiv ČŠI

 

Zleva: ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, arcibiskup Jan Graubner, náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Foto archiv ČŠI

 

 

Arcibiskup Jan Graubner při přebírání ocenění. Foto archiv ČŠI