NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatá Barbora – příběh znovuzrození kostela v Zábřeze

By Publikováno 7. 12. 2016 24 září, 2019 Aktuality

O druhé adventní neděli, na svátek sv. Barbory – patronky kostela, požehnal olomoucký světící biskup Josef Hrdlička nový oltář z dílny akad. sochaře Otmara Olivy na Velehradě. Po osmi letech tak byla završena obnova původně gotického kostela sv. Barbory v Zábřeze.

Ještě před deseti lety byl tento filiální kostel používán coby skladiště stavebního materiálu a movitých kulturních památek – vydaných na pospas času. V interiéru kostela byl stržen strop, odřezán kúr, lavice zlikvidované, varhany neodborně rozebrané se povalovaly na zemi, vzácné obrazy a sochy chaoticky uložené v provlhlém interiéru podmáčeného kostela s nevhodnou střešní krytinou.

Místní duchovní správce P. František Eliáš umožnil lidem, kteří se nemohli smířit s tímto bezútěšným stavem, aby v roce 2007 založili Občanské sdružení sv. Barbory. Pár důchodců se ve smlouvě o výpůjčce zavázalo kostel opravit, mobiliář nechat zrestaurovat, potřebné doplnit.

Na závěr slavnostní děkovné bohoslužby v neděli 4. prosince 2016 biskup Hrdlička poděkoval Spolku sv. Barbory v Zábřeze, že velké dílo bylo dokončeno, předává se zpět farnosti, aby sloužilo jednak pro posvátnou liturgii, ale i jako místo k setkávání nejen farníků, ale i celé zábřežské veřejnosti při koncertech a jiných kulturních akcích.

František Srovnal, člen výboru Spolku sv. Barbora Zábřeh

 

matematikos korepetitorius internetu