NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází Olejníkův graduál pro svátky svatých

By Publikováno 6. 12. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Matice cyrilometodějská připravila k vydání „Sváteční graduál“, zaměřený na nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka – liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku. Kniha obsahuje zhudebněné proměnlivé texty mše svaté – vstupní antifony, zpěvy před evangeliem, zpěvy k obětnímu průvodu, antifony k přijímání a další.

Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku nebo památce konkrétního světce („Vlastní zpěvy o svatých“). Jiná propria jsou společná, a je možné je použít během liturgického roku vícekrát („Společné zpěvy o svatých“). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností většinou na přání kněží nebo představitelů řádů. To se nakonec ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. K tomu P. Josef Olejník uvádí: „Musel jsem psát, protože to po mně žádali, a to čím dál častěji k různým příležitostem. A já se snažil, aby to bylo opravdové, abych nepsal hlouposti.“

Ve varhanním doprovodu Svátečního graduálu je také vlepeno CD s nahrávkami zpěvů. Natočili ho Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Misty Velká Bystřice, Chorus Mauritiensis, schola Dolní Lhota, Beati Cantores Holešov, schola Hutisko-Solanec, sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, schola Opava a schola OP Olomouc. Zvuk Jaroslav Topinka, zvuková režie Pavel Kunčar. Audioukázky z CD si lze pustit na tomto místě.

Sváteční graduál, uspořádaný Vladimírem Pavlíkem, vydala Matice cyrilometodějská. Ta již dříve publikovala jiné části z rozsáhlého díla P. Josefa Olejníka: mešní zpěvy pro vánoční a pro velikonoční období nebo pro různé obřady.

Zdroj: Matice cyrilometodějská