NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studentka Arcibiskupského gymnázia dosáhla vynikajícího úspěchu na soutěži v Moskvě

By Publikováno 5. 12. 2016 19 ledna, 2023 Aktuality

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Elena Volková se koncem listopadu zúčastnily moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka, odkud se vrátily více než spokojené.

Ve dnech 21. – 25. listopadu 2016 proběhl v Moskvě 14. ročník Mezinárodní olympiády ruského jazyka pro zahraniční žáky. Moskevskému finále předcházelo základní kolo a semifinále v jednotlivých účastnických zemích. Dominika Krůpová pod vedením Eleny Volkové postoupila jako jediná reprezentantka České republiky. V Moskvě Dominika skvěle uspěla v písemné a ústní zkoušce z ruštiny a v soutěži ruských reálií. Právě v ruských reáliích, kde si vylosovala otázku o ruských hudebních skladatelích, podala nejlepší výkon, který odborná porota ohodnotila prvním místem.

„Výuka ruského jazyka na naší škole je díky skvělé práci paní Volkové dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom i Dominičin úspěch, který je velkou motivací pro další studenty,“ řekl Jan Košárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Olympiáda byla po všech stránkách velmi náročná, v Moskvě se sešlo celkem 160 účastníků ze 37 zemí. Soutěž byla organizačně výborně připravena, soutěžící měli mj. příležitost prohlédnout si moskevské pamětihodnosti, navštívili divadelní představení, učitelé doprovázející studenty mohli během olympiády absolvovat metodický kurz výuky ruského jazyka, zaměřený na využití moderních technologií, a navazovat mezinárodní kontakty.

Účastníky okouzlila předvánoční Moskva i přátelské prostředí soutěžního klání. „Mám velkou radost z Dominičina úspěchu, ale stejně mě těší to, že na olympiádě panovala výjimečná, přátelská atmosféra: mladí lidé, kteří se na olympiádě v Moskvě sešli, se k sobě chovali velice srdečně. Přála bych si, aby podobnou atmosféru mohli v příštím školním roce prožít i další studenti Arcibiskupského gymnázia,“ sdělila Elena Volková po návratu z Ruska.

A. Řezníčková, AG