NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zlínský kraj chce dále rozvíjet úspěšný projekt Otevřené brány

By Publikováno 24. 11. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Správci farností, představitelé měst, obcí i další partneři projektu Otevřené brány se dnes (24. listopadu 2016) v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně sešli na pozvání radního Zlínského kraje Miroslava Kašného, zodpovědného za kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi, aby vyhodnotili letošní sezónu Otevřených bran. Zároveň zazněly nápady, jak projekt dále rozvíjet.

Otevřené brány jsou společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností, který se realizuje od roku 2009 a spočívá ve zpřístupnění v současné době 28 kostelů k možnosti jejich bezplatné prohlídky s vyškoleným průvodcem mimo dobu konání liturgických obřadů (bohoslužeb, církevních svateb, křtů apod.), a to během sezóny trvající od května do konce září.

Letos navštívilo kostely začleněné do projektu 240 676 evidovaných návštěvníků (213 639 z České republiky a 27 008 ze zahraničí), výklad jim poskytlo 166 průvodců. Je to opět víc, než tomu bylo v minulých letech. Mezi sakrální památky s největší návštěvností patří tradičně Velehrad, kroměřížské kostely, poutní bazilika na Svatém Hostýně, nový kostel v Luhačovicích a letos výrazně vzrostl počet exkurzí také ve Velkých Karlovicích či v poutním místě Zašová.

„Otevřené brány vnímám jako velmi pěknou iniciativu, která si rozhodně zasluhuje podporu kraje. Trend stoupající návštěvnosti je potěšitelný a potvrzuje zájem veřejnosti, naším hlavním cílem by však nemělo být trhat rekordy v návštěvnosti, ale spíše představit krásu a historickou hodnotu křesťanských kostelů, a to i lidem, kteří sem běžně nechodí,“ řekl radní Miroslav Kašný. „Praxe nám ukazuje, že díky Otevřeným branám nalézají cestu do kostelů i ti, kdo řadu let jezdili či procházeli kolem a nenapadlo je vstoupit dovnitř, anebo bylo zavřeno. Takto je – právě díky projektu – umožněno podívat se dovnitř a mít zde i duchovní prožitek. Dnes jsme se sešli hlavně proto, abychom si řekli, jak by bylo vhodné projekt inovovat v následujících letech. Sám vidím velký potenciál v možnosti rozvoje souvisejících kulturních aktivit v daném místě,“ sdělil Miroslav Kašný. Xannonce

Představitelé měst, obcí i farností se shodli na myšlence propojit v příštím roce prohlídky kostelů například s pořádáním příležitostných koncertů pro veřejnost a také podpořili záměr více organizovat v rámci Otevřených bran tematické exkurze pro děti a mládež.

Zlínský kraj zajišťuje propagaci Otevřených bran a částečně přispívá na odměny průvodců. Ti se rekrutují převážně z řad studentů. Projekt dále finančně zajišťují jednotlivé obce a města.

Pro letošní sezónu Zlínský kraj vydal obrázkovou mapu, do níž jsou zakreslené jednotlivé kostely včetně jejich popisu, a také brožurku pro děti „Jak Alenka s babičkou našly úkryt“. Oba tyto materiály byly hodnoceny velmi pozitivně a farnosti s nimi chtějí pracovat i v následující sezóně.

Na setkání byl přítomen také zástupce Arcibiskupství olomouckého P. Pavel Macura, který je „duchovním otcem“ projektu Otevřené brány a stál u jeho zrodu ještě coby vedoucí Odboru kultury krajského úřadu Zlínského kraje. Přítomným tlumočil pozdrav olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a jeho přání, aby se projekt dále úspěšně rozvíjel.

Helena Mráčková, Zlínský kraj