NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ve Zlíně se uskutečnila Konference o evangelizaci

By Publikováno 22. 11. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Téměř pět set lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství.

Foto archiv Nadačního fondu CredoPrvním hostem konference byl P. Ondrej Chrvala. V páteční přednášce mluvil především o tom, jak Bůh působí na Slovensku a jakým způsobem na tomto místě probíhá evangelizace. Na Slovensku za posledních 20 let vzniklo mnoho společenství, která jsou zapálená pro Krista a pro hlásání evangelia. Další interaktivní přednášku vedl P. Pavel Šupol, který se zabývá především evangelizací prostřednictvím hudby. Představil několik webů, které se zabývají křesťanskou muzikou v různých podobách. Jeho slova ocenili zvláště rodiče teenagerů, kterým není jedno, co jejich děti poslouchají. U nás i na Slovensku se v poslední době velmi rozšířily tzv. Večery chval, které přináší novou možnost prožívání modlitby způsobem, který zvláště mladé lidi velmi oslovuje.

Foto archiv Nadačního fondu CredoSobotní program přinesl další zajímavé hosty. Maja Schanovsky z Vídně mluvila o tom, že je třeba evangelizovat ne pro lidi, ale s nimi. Hledat, co druzí kolem nás potřebují a pak se jim to snažit nabídnout. Maja Schanovsky působí v Komunitě Emmanuel, je koordinátorkou a vedoucí misií a evangelizačních projektů, realizovaných vídeňskou Akademií pro dialog a evangelizaci. Dopolední program přinesl dále hlubší představení Kurzů Alfa, včetně svědectví lidí, kteří tento kurz již roky připravují a také těch, kteří kurzem prošli a díky němu poznali Pána a společenství Jeho církve. V dalším bloku byly představeny P. Vojtěchem Koukalem farní evangelizační buňky, které oživují víru v některých farnostech v naší zemi. Váženým hostem konference byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který sloužil pro účastníky slavnostní mši svatou. Sobotní den uzavřel modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. „Mám velkou radost, že se podařilo konferenci uspořádat a vnímám zde velké Boží požehnání,“ uvádí s nadšením hlavní organizátorka Markéta Piknová z nadačního fondu Credo. Od účastníků přichází mnoho ohlasů a poděkování. Konference mnohým z nich rozšířila obzory a probudila novou chuť něco konat pro Pána. „Věřím, že nezůstane jen u slov, ale že začneme s novým elánem svědčit o Boží lásce ve svých rodinách, farnostech, a tam, kde žijeme,“ doplňuje Markéta Piknová.

Foto archiv Nadačního fondu CredoV neděli nadchla účastníky Kateřina Lachmanová, která velmi zajímavě mluvila o síle a důležitosti přímluvné modlitby. Svou promluvu uzavřela nádhernou modlitbou za město Zlín, která mnohým místním účastníkům vnesla slzy do očí. „Někdy se modlíme za spoustu věcí, ale nenapadne nás modlit se např. za naše sousedy. Rozhlédněme se okolo sebe a přimlouvejme se za naše nejbližší, za naše města, za dobro v nich,“ vyzvala všechny přítomné Lachmanová, která je mimo jiné koordinátorkou Katolické charismatické konference v Česku. https://www.sravni.ru/zaimy/na-yandex/ Nedělní program byl zakončen mší svatou.

Akce se konala ve zlínském kongresovém centru od pátku do neděle. Zúčastnilo se jí okolo pěti set lidí z Čech, Moravy, i Slovenska. Ranní program začal vždy oslavou Pána prostřednictvím chval a modliteb. O přestávkách byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a k přímluvné modlitbě. K osobní modlitbě byla k dispozici adorační kaple s vystavenou Nejsvětější svátostí. Akci uspořádal nadační fond Credo a Komunita Blahoslavenství. Mediálně konferenci podpořil Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

Zdroj: www.credonadacnifond.cz