NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel františkán P. František Bartolomej Uriga

By Publikováno 7. 10. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Ve věku nedožitých 60 let zemřel v úterý 4. října 2016 ve františkánském klášteře v Uherském Hradišti P. František Bartolomej Uriga, OFM. Rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 12. října od 14.00 hodin při mši svaté ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti. Poté bude uložen do hrobu bratří na hřbitově ve Starém Městě.

P. František Bartolomej Uriga se narodil 31. října 1956 ve Vranově nad Topľou na východním Slovensku. Po absolvování střední odborné školy polnohospodářské řadu let pracoval jako zahradník.

Poněvadž existence mužských řeholních společenství byla v komunistickém Československu zakázána, do františkánského řádu vstoupil tajně 9. října 1982. První sliby složil 18. prosince 1983, tři čtvrtě roku po rozsáhlé akci „Vír“, v níž StB bezprecedentně vystoupila proti všem tajným františkánským mužským a ženským komunitám po celém Československu. V období časných slibů pobýval v Košicích a začal také tajně studovat teologii.

Věčné sliby složil po sametové revoluci 22. září 1991, v těch letech také dokončil svá teologická studia na fakultách v Olomouci a v Praze. Kněžské svěcení přijal 2. července 1994. Jako kněz působil ve farnostech v Moravské Třebové a okolí a v Uherském Hradišti. I přes postupující nemoc s vděčností vykonával kněžskou službu podle svých možností.

Parte zesnulého je k dispozici zde.

Fotografie z posledního rozloučení lze zhlédnout na webu sdružení Člověk a víra.