NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání lektorů Božího slova v říjnu 2016

By Publikováno 1. 10. 2016 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

14. setkání lektorů Božího slova v Olomouci se uskuteční v sobotu 15. října od 10.00 do 15.30 hodin. Jeho cílem je tvořit společenství lektorů farností v olomoucké arcidiecézi, kteří chtějí prohlubovat svou službu a zároveň jsou ve své farnosti animátory lektorského společenství. Přijet, účastnit se živého společenství tvořeného lektory z různých farností a podílet se na předávání zkušeností z této služby samozřejmě mohou i další zájemci.

Po předešlých letech, kdy na programu byly mimo jiné návštěvy významných míst, jako je katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, kostel sv. Mořice a kostel sv. Michala s kaplí Jana Sarkandra, nabídne program letošního setkání znovu po sedmi letech komentovanou prohlídku Arcidiecézního muzea, které letos otevřelo novou stálou expozici.

Z Arcidiecézního muzea lektoři přejdou do katedrály sv. Václava, kde se společně pomodlí v bráně milosrdenství. Ve 13 hodin bude mše svatá s možností získat plnomocné odpustky. Z Václavského náměstí se lektoři po mši svaté přesunou na kurii, kde bude občerstvení a rozhovory účastníků na téma služba lektora Božího slova.

Přijměte srdečné pozvání do Olomouce na 14. setkání lektorů vy všichni, kterým leží na srdci služba lektorů Božího slova u vás ve farnosti. Všechny dotazy vyřizuje hlavní organizátorka Martina Pavlíková, u které se mohou zájemci přihlašovat do 7. října na adrese pavlikova@arcibol.cz nebo na čísle 587 405 223.

 

Program

od 9.30: prezentace a občerstvení v sále kurie, 2. patro (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)

10.00: zahájení setkání, společná modlitba a uvedení do společného dne v sále kurie

10.20 – 12:30: návštěva Arcidiecézního muzea na Václavském nám., komentovaná prohlídka

12.40: katedrála sv. Václava na Václavském nám., společná modlitba v bráně milosrdenství a možnost svátosti smíření

13.00: mše svatá s možností plnomocných odpustků

14.00: občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi (sál kurie ve 2. patře)