NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Arcibiskupském paláci se konala investitura rytířů Božího hrobu

By Publikováno 27. 9. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Dne 20. září 2016 na začátku mše svaté slavené kapli olomouckého arcibiskupského paláce vykonal arcibiskup Jan Graubner, coby velkopřevor české magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu, svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu pasoval Miroslava Pišťáka, emeritního primátora města Prostějov.

Ve své homilii arcibiskup Graubner zdůraznil, že „jako rytíři Svatého hrobu se hrdě hlásíme ke kříži Kristovu, který máme ve znaku. Oslavovat kříž je však možné jen tehdy, když se dobře pochopí. Otec z lásky k lidem nám daroval sám sebe ve svém Synu. Syn z lásky k nám a z poslušnosti k Otci přijal kříž a na něm ukázal lásku k nám až do krajnosti. On se nejen stal jedním z nás, nejen opustil slávu nebe, ale stal se odsouzencem, vyvrhelem popraveným mimo město, tím posledním, ač spravedlivý, stal se pohrdaným, protože vzal na sebe naše viny i s jejich důsledky. Proto okouší opuštěnost Bohem. Kvůli nám se sám stal hříchem, který vzdaluje od Boha a vrhá do temnoty, do samoty bez útěchy. On však On svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že bere smysl životu a všemu, co smrtí končí. Kristus dal smrti smysl, když z ní udělal oběť z lásky. Proto vzal smrti všechnu moc a zvítězil nad ní. “

Hlavním úkolem Řádu Božího hrobu je podpora křesťanů ve Svaté zemi, zejména latinského patriarchátu jeruzalémského. V čele magistrální delegace stojí spolu s velkopřevorem, který je duchovním vůdcem, magistrální delegát, kterým je Jiří Pořízka. Česká magistrální delegace je v současnosti tvořena velkopřevorem, pěti rytíři, jednou dámou a dvěma kněžími. Несравнимые девушки на любой вкус. Очевидно, что интересный секс предлагают только проститутки Чебоксар. Пожалуйста идите на сайт и выберите шлюху по вкусу Bližší informace o řádu lze nalézt na webových stránkách www.oessh.cz.

Jan Lata