NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium oslavilo 25 let od svého obnovení

By Publikováno 22. 9. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Na svatou Ludmilu, tedy v den, kdy všechny církevní školy slaví svůj svátek, si na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG) připomínali také výročí 25 let od obnovení naší školy. Obě události byly pěkným důvodem k oslavám, a proto se ten den nesl ve znamení netradičního programu.

Pouť na Svatý Hostýn. Foto archiv AGStudenti si mohli vybrat, zda zůstanou ve škole a budou se účastnit zajímavých přednášek, nebo se vydají na děkovnou pěší pouť přímo od AG na Svatý Hostýn.

Jak fyzicky, tak časově náročnější variantu si zvolilo 58 studentů, kteří společně s deseti pedagogy po požehnání uděleném otcem Martinem Sekaninou vykročili na třicetikilometrovou pouť. Po cestě vládla radostná atmosféra, kytara ani náš zpěv nezahálely, a protože bylo a je stále za co děkovat, stihli jsme se pomodlit i dva růžence.

Prohlídka Květné zahrady. Foto archiv AGAsi v polovině trasy nás mile přijal P. Jerzy Walczak na faře v Holešově, kde jsme mohli chvíli spočinout. Poté nás čekal pozvolný výstup k cíli naší poutě. Přestože už byl pro některé především závěr cesty docela namáhavý, všichni jsme bez větších problémů dorazili k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Tam už nás netrpělivě očekávali naši rodiče, prarodiče, sourozenci a také další pedagogové, kteří s námi nemohli jít pěšky. S těmi všemi jsme společně završili naši pouť mší svatou, v jejímž úvodu jsme prošli svatou bránou milosrdenství. Pro všechny zúčastněné byla pouť silným zážitkem, ke kterému přispěl i dar od Pána Boha v podobě krásného počasí.

Prohlídka kroměřížského zámku. Foto archiv AGPřednášky, které absolvovala větší část studentů, se neodehrávaly pouze na půdě arcibiskupského gymnázia. Vedle poutavého povídání o historii naší školy v podání Libora Ondráčka a velmi zajímavé přednášky P. Pavla Šupola na téma „Hudba dobrá nebo špatná“ se část studentů zúčastnilo také programu v Květné zahradě, o který se postaral Petr Hudec; prohlídky kroměřížských kostelů sv. Mořice a sv. Jana pod vedením Veroniky Váňové a absolventa AG Jana Pořízka; a nahlédnutí do historické knihovny Arcibiskupského gymnázia na Arcibiskupském zámku s Cyrilem Měsícem.

Fotografie z pěší pouti jsou k dispozici zde.

(ag)