NAVRCHOLU.cz

Nová budova církevní ZŠ v Prostějově přivítá první žáky

By Publikováno 20. 8. 2016 24 září, 2019 Aktuality, Školy

Moderně zařízené prostory, které v budoucnu poslouží 120 žákům a jejich vyučujícím, budou otevřeny v Prostějově. Slavnostní předání nově zrekonstruované budovy pro potřeby 2. stupně základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 od 10.30 hodin za účasti arcibiskupa Jana Graubnera, náměstka ministryně školství Jaroslava Fidrmuce, zástupců města a žáků s rodiči.

2. stupeň církevní základní školy zahájil činnost v uplynulém školním roce ještě v budově gymnázia na Komenského ulici. Letos bude v nových prostorách navštěvovat 6. a 7. ročník dohromady 46 žáků, v dalších letech se počítá s postupným naplněním na výše uvedenou kapacitu.

V rámci rekonstrukce došlo ve všech patrech k propojení s budovou gymnázia, což si vyžádalo i stavební úpravy v tomto objektu. Samotná rekonstrukce probíhala od června 2015 a trvala rok. Byly během ní vybudovány nové šatny se sociálním zařízením, v přízemí vznikla sborovna a místnost pro školní klub, v patrech pak čtyři velké a dvě malé učebny a také kabinety.

Barevné prvky fasády se promítají i do barevného ladění jednotlivých tříd. Zvláštností většiny učeben je přívod denního světla skrze světlovody a chodby, které jsou odděleny od tříd částečně prosklenými stěnami. Celkem bylo proinvestováno cca 35 milionů Kč.

Velký dík za zdařilé dílo, které poslouží dětem, a za podporu, kterou škole poskytuje, patří zřizovateli – Arcibiskupství olomouckému. Díky patří i stavební společnosti Navrátil, která rekonstrukci realizovala, a Ottu Schneiderovi, který stál za návrhem a projektem školy.

Jak vypadají nové prostory školy se široká veřejnost může podívat 1. září od 13 do 17 hodin, kdy bude budova přístupná pro všechny.

(cmg)