NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Podmínky výtvarné soutěže na sochy pro velehradský areál

By Publikováno 5. 7. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Olomoucké arcibiskupství vyhlašuje veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla, odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Dílo, které ze soutěže vzejde, bude osazeno na pilíře lemující vstup do velehradského poutního areálu. Soutěžní podklady si lze vyzvednou do konce října tohoto roku, hotový návrh musí být odevzdán do ledna a výsledky budou známy v průběhu března roku příštího.

„Pro Velehrad byla v minulosti vytvořena nádherná díla zpodobňující bratry ze Soluně a doufám, že tato soutěž přinese ovoce v podobě soudobého ztvárnění neméně kvalitního, které zanechá potomkům otisk naší víry zhmotněné v dostavbě a výzdobě poutního areálu,“ uvedla architektka olomouckého arcibiskupství Blanka Roubíková.

Ta je zároveň sekretářkou soutěže a u ní si tak zájemci mohou vyzvednout potřebné podklady: k dispozici je jim v sídle arcibiskupské kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) až do 31. října vždy v pondělky a středy po předchozí domluvě prostřednictvím telefonu (587 405 216) nebo e-mailu (roubikova@arcibol.cz).

Odevzdané návrhy bude hodnotit porota složená ze tří zástupců vyhlašovatele a čtyř nezávislých odborníků. Hodnotícími kritérii bude zejména výtvarná a architektonická úroveň návrhu díla, vhodnost jeho začlenění do určeného prostoru a také cena.

Podrobné podmínky ve formátu pdf jsou k dispozici na tomto místě.