NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel jezuita P. Karel Říha

By Publikováno 14. 6. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Ve věku 93 let zemřel v pondělí 13. června 2016 v kroměřížské nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul P. Karel Říha, SJ, dlouholetý vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a duchovní na Svatém Hostýně. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 17. června od 14.00 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, po níž bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Otec Karel se narodil 11. května 1923 v Radkově, okres Žďár nad Sázavou. V roce 1943, po maturitě na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí, vstoupil do brněnského kněžského semináře, odkud byl v roce 1945 poslán na studia do Říma. V listopadu 1946 vstoupil na Velehradě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a po složení prvních slibů v roce 1948 odešel studovat filozofii do Děčína.

Zde byl spolu s ostatními jezuity v dubnu 1950 zatčen a do roku 1952 internován v Bohosudově, Oseku u Duchcova a Hejnicích. Poté dva roky pracoval jako dělník ve Veselí nad Lužnicí a v roce 1954 se vrátil do rodného Radkova, kde pracoval v zemědělství. V roce 1959 odešel do Brna, kde až do roku 1968 pracoval jako stavební dělník. Mezitím si tajně dodělával filozofická a teologická studia a 28. srpna 1967 přijal v Görlitzu z rukou biskupa Schaffrana tajně jáhenské a den nato i kněžské svěcení.

V roce 1968 byl řeholními představenými poslán na Teologickou fakultu do Innsbrucku k doplnění teologických studií. V roce 1972 zde dosáhl doktorátu z filozofie. Mezitím v roce 1969 zahájil v Innsbrucku třetí probaci a 6. listopadu 1972 složil slavné sliby. V 70. letech se věnoval pastorační činnosti na různých místech Rakouska. Pobýval v řeholních domech v Innsbrucku, ve Vídni a Steyeru. Od roku 1979 až do roku 1989 působil v římské koleji Nepomucenum a spolupracoval s českou sekcí Vatikánského rádia.

Po návratu do vlasti v roce 1990 vyučoval filozofii na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. V roce 2002 odešel na Svatý Hostýn, kde se věnoval spisovatelské činnosti a až téměř do konce života vypomáhal jako zpovědník v bazilice. V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu byl v květnu 2016 hospitalizován v nemocnici v Kroměříži. Poté se zotavoval u Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, kde v ranních hodinách dne 13. června 2016 zemřel. Finansiniai, techniniai, medicininių tekstų, pramonės, teisiniai ir svetainės vertimai https://skrivanek.lt/paslaugos/interneto-svetainiu-lokalizacija/

V osobním kontaktu překvapoval svou nesmělostí a jemností. Tato nesmělost byla vystřídána jednoznačností a pronikavou analýzou, když se jednalo o problémy metafyziky či obecně filozofie. Byl představitelem starobylého učitelského stavu, vůči kterému žáci chovají úctu, lásku a nehynoucí vzpomínku. Otec Karel zůstane v naší paměti jako poctivý, obětavý a pokorný služebník na Pánově vinici.

Parte je dostupné na tomto místě.