NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Absolventi AG zakončili studium pěší poutí na Svatý Hostýn

By Publikováno 10. 6. 2016 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 6. června 2016 proběhlo na kroměřížském zámku předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ti poté vyrazili na noční pouť, jejímž cílem se stal Svatý Hostýn.

Během předávání si účastníci vyslechli závěrečná slova třídních profesorů, kteří bilancovali uplynulá léta, a poté proběhlo samotné předání vysvědčení a také poděkování třídním profesorům. Z hlediska výsledků studentů to byl rok velmi úspěšný, protože více než polovina studentů prospěla s vyznamenáním. Hudební doprovod této významné události zajišťoval školní sbor AVE, o krátké vstupy se postaralo žesťové trio. Na zámek zavítal i arcibiskup Jan Graubner, který pronesl několik slov a všem udělil na závěr požehnání. Poté byli absolventi i jejich rodiče pozváni do školní kaple Panny Marie, kde arcibiskup Graubner společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou celebroval mši svatou.

Po vydatné večeři, která následovala, se vydala skupinka odolných absolventů vedená otcem Martinem pěšky směrem na Svatý Hostýn. Protože se jednalo o pouť noční, nezapomněli jsme se posilnit kávou již v Kroměříži a poté v Holešově, kde nám pozdně večerní občerstvení nachystala milá paní Slámková. U kávy a jahod ovšem nezůstalo, po celou dobu jsme se občerstvovali taktéž duchovně, a to modlitbou růžence.

Okolo čtvrté ranní jsme dorazili na místo a ubytovali se v poutním domě. Ráno jsme se zúčastnili mše svaté u příležitosti pouti kněží a poté se navrátili do svých domovů.

Zdárným příchodem na Hostýn jsme tak skončili nejen pěší pouť, ale také naši pouť středoškolským vzděláním. Nyní začínáme nanovo – a můžeme začít třeba hostýnským „Panno Maria, oroduj za nás!“

Závěrem patří díky všem, kteří o nás celé čtyři roky (resp. šest let) pečovali. Učitelům, kteří nás učili nejen vzorce a definice, ale předávali nám i drahocenné životní moudro, vychovatelům, kteří se starali o své ovečky ve dne v noci a dalším pracovníkům, bez nichž by chod školy nebyl možný.

Jana Rusková, absolventka AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escortstars.ch