NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Odborníci z ČR a Norska budou v Kroměříži diskutovat o restaurování

By Publikováno 7. 6. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Za účasti odborníků z Norského institutu pro výzkum kulturního dědictví se ve čtvrtek 9. června 2016 uskuteční v Kroměříži mezinárodní odborná konference. Na setkání, které se koná v rámci projektu „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, vystoupí restaurátoři, kteří se na zmíněném projektu podílejí.

V rámci konference, která bude v Arcibiskupském zámku zahájena v 10.00 hodin, představí Miroslav Kindl z Muzea umění Olomouc projekt obnovy obrazů a historického nábytku kroměřížského zámku.

Odborníci z Norska ve svých vystoupeních představí teorii i praktické metody obnovy středověkých soch a čeští restaurátoři promluví o klimarámech na ochranu obrazových děl a o restaurování souboru nábytku arcibiskupa Theodora Kohna z tzv. Zimního bytu v zámku.

V dalších příspěvcích budou představeny i jiné projekty: restaurování románských maleb v kostele v Hrozové, restaurování gotické Madony ze Štípy, obnova interiéru kostela ve Vranově nad Dyjí nebo restaurování fresek v kostele Narození Panny Marie v Krnově. Řečníci se rovněž budou zabývat holandskou a vlámskou krajinomalbou 17. století nebo se dozvědí o dosud neznámém obrazu Pod Olivetskou horou ze sbírek olomouckého arcibiskupství.

Projekt „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“, jehož partnery jsou Muzeum umění Olomouc, Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminneforskning, byl na zámku zahájen počátkem loňského roku s cílem zajistit obnovu a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení této bývalé biskupské rezidence. Původně byl plánován do letošního března a jeho náklady byly stanoveny na 18,7 mil. korun, přičemž dotace z fondu EHP činí téměř 15 mil. Kč. travelwithgirls

Úspory v dosavadním průběhu ale počátkem tohoto roku umožnily projekt rozšířit. Restaurováno je tak celkem 46 obrazů a 28 kusů historického nábytku, pro ochranu sbírek bylo navíc pořízeno 15 klimastabilních rámů, vitrína s aktivním řízením klimatizace, 6 germicidních lamp, 2 přístroje pro regulaci vlhkosti a 1 nízkopodtlakový stůl pro konzervaci sbírkových předmětů. Ochranu sbírkových předmětů navíc zajistí nově pořízené krabice, obálky a složky pro uložení část fondu hudebního archivu, vybraných artefaktů knižního fondu a část sbírky grafiky. Projekt v novém rozsahu má být ukončen 30. dubna 2017, podrobnosti jsou k dispozici na webu obnova-arcibiskupskych-sbirek.cz.