NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcidiecézní muzeum otevírá novou expozici, představí se i El Greco

By Publikováno 2. 6. 2016 19 ledna, 2023 Aktuality

Deset let od otevření slaví Arcidiecézní muzeum Olomouc, které vzniklo na základě společné dohody mezi státem a církví. Při této příležitosti se dočkala komplexní obměny jeho stálá expozice „Ke slávě a chvále“. Muzeum, které je jako jediné v ČR držitelem prestižního titulu Evropské dědictví, představí od 2. června 2016 nové exponáty a rozšíří i nabídku pro malé návštěvníky. A speciální narozeninový dárek zapůjčilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku – součástí expozice bude do 4. září obraz „Klanění pastýřů“ světoznámého španělského manýristy El Greka.

„Stálá expozice Arcidiecézního muzea prověřila v průběhu deseti let možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Přesto bylo nezbytné přistoupit k její úplné reinstalaci včetně úprav mobiliáře a navrhnout novou koncepci, neboť některé zapůjčené exponáty jsme museli vrátit a jiné jsme naopak získali,“ uvedl Michal Soukup, ředitel Muzea umění, pod které Arcidiecézní muzeum patří. Dílčí změny se tak dotkly téměř všech částí expozice.

Co nového v muzeu návštěvníci uvidí? Autoři reinstalace, kterou významně podpořilo ministerstvo kultury, především chtějí, aby stálá expozice dostatečně, uceleně a atraktivně vypovídala o některých specificky olomouckých tématech. Tím hlavním je „olomoucké baroko“ – jedno z nejvýraznějších období kulturního vzepětí města. „Město zažilo v sedmnáctém a osmnáctém století tak intenzivní rozmach, že můžeme mluvit o místním fenoménu a odstínu olomoucké barokní kultury. Její podobu spoluutvářely vlivy z Itálie, Francie, Podunají a sousedních Čech i Slezska, ale zejména lokální specifika,“ připomněla spoluautorka koncepce stálé expozice Helena Zápalková.

Olomoucké baroko byl také největší projekt v historii olomouckého muzejnictví, který na přelomu let 2010 a 2011 propojil Muzeum umění a Vlastivědné muzeum. A právě výstava, která skončila s rekordní návštěvností, byla pro autory nové stálé expozice Arcidiecézního muzea velkou inspirací. „Mezi klíčové protagonisty barokní kultury patřily zejména instituce olomouckého biskupství, jezuitská univerzita a široké duchovenské prostředí. A my chceme jejich důležitou roli adekvátně ukázat,“ doplnil zástupce ředitele Ondřej Zatloukal.

Jak Zápalková upozornila, dílčí změny se dotkly téměř všech částí expozice. „K přesunům a výměnám došlo v expozici archeologie, gotického umění v Nové síni, v obou sálech obrazárny i ve všech barokních sálech. Budeme rádi, když se návštěvníci přijdou sami přesvědčit,“ přála si historička umění.

Obměněnou stálou expozici doplňuje nový knižní průvodce muzeem a rozšířená bude i nabídka edukačních pomůcek. Malým návštěvníkům zpříjemní prohlídku speciální průvodce, který je provede historií celého areálu Olomouckého hradu, kde muzeum sídlí, ale zavede je také do centra Olomouce. Sešit s řadou zajímavých informací a úkolů je řazený chronologicky a postupně děti seznamuje dějinami místa a města od pravěku až po současnost. „Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření interaktivní zóny přímo v expozici,“ doplnil vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

Jak upozornil vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl, oslava bude mít jednoho unikátního „hosta“ – obraz Klanění pastýřů od El Greka. Dílo světoznámého španělského manýristy do Olomouce do 4. září zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 bude nejvýznamnějším lákadlem oslavy. „Je to pro nás velká čest a potvrzení našeho renomé, protože jsme i jedním z nejvýznamnějších světových muzeí vnímáni jako důvěryhodný partner,“ uvedl Kindl.

Jak zápůjčka z Metropolitního muzea, tak především bezproblémový provoz Arcidiecézního muzea Olomouc a Arcidiecézního muzea Kroměříž, které pečuje o unikátní arcibiskupské sbírky na kroměřížském zámku, dokazují podle ředitele Soukupa smysluplnost a vysokou hodnotu spolupráce Muzea umění Olomouc a olomouckého arcibiskupství.

„Ukazuje se, že spolupráce navázaná už koncem osmdesátých let vede k cílům, které jsme si společně vytyčili. Prvním z nich je adekvátní péče a ochrana bohatých arcibiskupských sbírek a jejich náležitá prezentace, tím dalším je například podpora turistického ruchu prostřednictvím atraktivních výstav nebo produktů, jako je projekt Duchovní osa Moravy, který propojuje Olomouc a Kroměříž,“ dodal ředitel. V této souvislosti vyzdvihl také nedávné udělení titulu Evropské dědictví pro olomoucké Arcidiecézní muzeum. „Během slavnostního otevření obměněné stálé expozice odhalíme pamětní desku, která bude o získání tohoto prestižního označení návštěvníky informovat,“ doplnil Soukup.

S využitím tiskové zprávy Muzea umění Olomouc