NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zlínský kraj představil nové tiskoviny k Otevřeným branám

By Publikováno 13. 5. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Pro letošní sezónu vydal Zlínský kraj nové tiskové materiály k projektu Otevřené brány: obrázkovou mapu a pracovní sešit pro děti. S těmito propagačními tiskovinami byli seznámeni průvodci, kteří budou v letošní sezóně provázet návštěvníky kostelů.

Ti totiž ve čtvrtek 12. května 2016 v sídle Zlínského kraje absolvovali speciální seminář, kde byli odborně vyškoleni v záležitostech souvisejících s prohlídkami.

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Oficiálně byly zahájeny v roce 2009, kdy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Jan Graubner podepsali memorandum o spolupráci na tomto projektu.

„Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů zapojených do projektu hodnotu architektury a umění křesťanských památek a současně i poukázat na další zajímavá místa v okolí,‘ připomenul radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

Podstatou Otevřených bran je možnost prohlédnout si kostely v sezóně od května do září, v čase mimo konání pravidelných bohoslužeb, a to s vyškoleným průvodcem a zdarma.

Sakrální památky se k prohlídkám otevírají buď jen o víkendech, nebo po celý týden, případně je provoz kombinován podle zájmu návštěvníků.

Zlínský kraj zajišťuje propagaci projektu. Na webu kraje je pod odkazem „Otevřené brány‘ zpřístupněna virtuální mapa s názorným označením všech 28 kostelů, které jsou letos do projektu začleněny (http://mapy.kr-zlinsky.cz/otevrene_brany/).

Nyní, na začátku sezóny, přichází Zlínský kraj se zcela novými tiskovinami. Jednak je to obrázková mapa, v níž jsou jednotlivé kostely poskytující prohlídky zakresleny. Tato mapa formátu A1 odkazuje i na některé další významné turistické cíle Zlínského kraje a v textové části obsahuje krátké popisy jednotlivých sakrálních památek. Byla vytištěna v české a anglické verzi.

„Kromě mapy jsme vydali pracovní sešit, který formou krátkého ilustrovaného příběhu seznamuje malé děti s prostředím kostela. Má jednoduchý námět: Babička provází svou vnučku venkovským kostelíkem a vysvětluje jí, co a proč tady je. Je to jakési prvotní uvedení do křesťanského sakrálního prostoru určené těm nejmladším,‘ přiblížila obsah brožurky Helena Mráčková z tiskového oddělení Odboru Kanceláře hejtmana Zlínského kraje, která je autorkou textu.

O výtvarné zpracování sešitu pro děti požádal Zlínský kraj svou příspěvkovou organizaci – Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Její ředitel akad. malíř Jan Pospíšil podpořil myšlenku zadat úkol formou soutěže mezi žáky 3. ročníku ateliéru grafického designu, který vede akad. malíř Kamil Mikel.

Z návrhů předložených studenty zvítězilo řešení Michaely Kachtíkové, která kromě kreseb k příběhu dotvořila i část obsahující kvízy a interaktivní hry. „Hledala jsem techniku pro vyjádření ilustrací k příběhu a nalezla jsem zpět lásku k akvarelu. Tato krásná práce mi ujasnila mou další cestu do života: Chci, aby v něm ilustrace byla hrdě zastoupena,‘ prozradila studentka Michaela Kachtíková.

Vedoucí ateliéru grafického designu Kamil Mikel potvrdil, že studenti k tématu přistoupili se zaujetím a práce na úkolu je bavila. „Jsme rádi, že naše škola mohla tímto způsobem pomoci Zlínskému kraji coby našemu zřizovateli v propagaci projektu Otevřené brány, který považujeme za pěkný a prospěšný,“ sdělil akad. malíř Kamil Mikel.

Barevná knížečka má rozsah 28 stran.

S využitím tiskové zprávy na webu Zlínského kraje