NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Publikace ‚Křesťan a islám‘ odpovídá na základní otázky vztahu k muslimům

By Publikováno 10. 5. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Desítka českých teologů a filosofů z univerzit v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích sestavila publikaci, v níž se zamýšlejí nad aktuální problematikou postoje křesťanů vůči islámu. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Hesperion, je volně dostupná ke stažení a šíření v elektronické podobě.

Svou motivaci vysvětlují autoři v úvodu knihy: „K sepsání tohoto textu nás vedlo především to, že řada věřících je stavěna před otázky, na něž se nabízí protichůdné odpovědi: Alláh muslimů je tentýž Bůh jako náš Trojjediný? Máme se s muslimy společně modlit? Jak se stavět k uprchlické vlně, kterou nyní v Evropě zažíváme? Jak je to s charitní pomocí těmto lidem? Jak je vůbec možné, že relativně tolik lidí vychovaných v Evropě se vrhá do náruče Islámského státu?“

Protože při hledání odpovědí je podle nich ve hře křesťanská identita a opravdovost křesťanského života i svědectví, rozhodli se poskytnout co nejstručnější a nejsrozumitelnější shrnutí vyplývající přednostně ze zjevení. Základním pramenem se proto stalo Písmo svaté, v menší míře byly využity také odkazy na dokumenty katolické církve.

„Jako teologové a filosofové plně respektujeme příslušnou autoritu pastýřů a představených jednotlivých církví. Nikoho nemíníme po­učovat. Předkládáme pouze plody společné reflexe, opřené o Písmo a učení Kristovy církve, k zamyšlení ostatním,“ dodávají autoři.

Autorský tým tvoří deset odborníků pěti fakult: v abecedním pořadí jsou to Martin Cajthaml, Petr Dvořák, Daniel Heider, Eduard Krumpolc, Tomáš Machula, Daniel D. Novotný, Ctirad V. Pospíšil, Jan Štěpán, Jiří Vogel a Jaroslav Vokoun. Vyučují na katolických teologických fakultách v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích, na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nebo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Knihu vydalo nakladatelství Hesperion a je možné si ji stáhnout na tomto místě.

(gra)